Efektivní využití zdrojů

chytrý systém v oblasti obnovitelné energie

Náš přínos v oběhovém hospodářství v zemědělském sektoru. Naše řešení pomohou vytěžit maximum z vašeho bioplynu a digestátu. Důvěřujte více než 20 letům zkušeností a inovační síle.

Cílíme na obnovitelné zdroje

Zemědělství je významným spotřebitelem fosilních paliv a chemických hnojiv. Většina zemí má za cíl prostřednictvím vládní politiky tuto závislost snižovat – jde totiž o problém ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Obnovitelné zdroje energie jsou jednoduše řečeno nevyčerpatelné – musíme je jen umět využívat!

Náš koncept
využití

Začátkem 90. let 20. století byly v Německu stanoveny první rámcové podmínky pro podporu rozvoje systémů
obnovitelných zdrojů energie. Přijetí zákona EEG – zákona o obnovitelných zdrojích energie v roce 2000 umožnilo rozvoj velmi progresivního odvětví „obnovitelné energie“. Dnes je asi 50 % německé spotřeby elektřiny kryto obnovitelnými zdroji.

Zhodnocení bioplynu

Kogenerační jednotky (KJ) umožňují univerzální využití a představují v současnosti ekonomickou a efektivní technologii pro ochranu klimatu. Všechny kogenerační jednotky fungují na principu decentralizované výroby tepla a elektřiny, přičemž oba zdroje energie lze na místě odebírat.

Úprava bioplynu

Bioplyn vzniká přirozenou cestou rozkladem organických odpadů nebo obnovitelných surovin. Produkovaný bioplyn je plynná směs složená z 50 – 75% metanu, 25 – 45% stopového množství plynu a oxidu uhličitého, malého množství vody a dalších prvků jako je sirovodík, kyslík, dusík, amoniak a vodík. Bioplyn lze využít ve vhodných kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla. Tento typ využití je však velmi individuální a nevyužívá všechny výhody tohoto primárního zdroje energie. Zpracováním bioplynu na biometan lze rozvinout mnoho dalších pozitivních vlastností a možností využití.

Zpracování digestátu příští generace

Skladování a využívání kejdy a digestátu znamená pro provozovatele bioplynových stanic zvýšenou finanční zátěž. Většina procesů nabízených na dnešním trhu funguje na principu zmenšování objemu a koncentrace živin.
Žádný z nich ale neumožňuje odebírat přebytečný dusík. Vysoký obsah dusičnanů v půdě a podzemních vodách je mimo jiné způsoben nadměrným hnojením kejdou s obsahem amoniaku, digestátem a pevným hnojem. Velká část použitého amoniaku se v půdě mění na dusičnany.

Nenašli jste všechny potřebné informace?