KOMPONENTY

Systém kontroly řízení a monitoringu stanic

Monitoring technologických systémů stanic. Flexibilní bioplynové stanice dosahují oblasti energetické regulace významných dodatečných výnosů.
ORIGINÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ - JIŽ OD ROKU 2002
Systémy monitoringu a ovládání technologií v bioplynové stanici jsou od samého počátku fungování klíčové. Je to zásadní prostředek pro sledování všech fungujících technologií.

Websupervisor

Systém kontroly a monitoringu

KOMPLETNÍ SYSTÉM V KOSTCE: UŠETŘETE ČAS S APLIKACÍ AKCOCKPIT

Webová aplikace akCockpit je komplexní řešení pro monitorování a řízení bioplynových stanic. Umožňuje spravovat a řídit množství vstupních surovin, kvalitu plynu, výsledky laboratorních testů, provoz kogenerační stanice a zušlechťování bioplynu; k tomu účelu shromažďuje všechny důležité informace o systému na jednom místě, a šetří tak spoustu času. Pomocí porovnání cílové výkonnosti a analýz historických dat je možné vyhodnotit technickou a ekonomickou efektivitu bioplynové stanice.

OPTIMALIZOVANÉ ROZHRANÍ

Aplikace akCockpit je snadno dostupná prostřednictvím webového prohlížeče a je optimalizována pro použití na mobilních zařízeních (smartphonech, tabletech apod.). Nemusíte instalovat žádný další software. Aplikaci akCockpit lze snadno integrovat do provozu stanice např. pro účely zadávání nebo sběru provozních dat přímo z příslušných komponent, dálkového monitoringu stanice nebo analýzy dat.
Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

řídicí komponenty pro rozhraní

Energiepilot

nepostradatelný pro přímý marketing
a pro účast na vyrovnávání energie/ špičkování

komponenty pro virtuální elektrárnu

„Energetický pilot“ se používá k výměně dat a řízení napájecího výkonu. Řídí kogenerační jednotky, propojuje a koordinuje výrobu energie s virtuální elektrárnou energy2market. “Energetický pilot” je v neustálém kontaktu s databází poolového serveru a virtuální elektrárny, dodává jim potřebná data a převádí informace do řídicího systému připojených bloků.

centrální monitoring

“Energetický pilot” slouží jako centrální řízení vaší kogenerační jednotky a je také rozhraním mezi virtuální elektrárnou z energy2market a kogenerací. Zobrazuje všechny parametry, procesy a aktuální řídicí činnosti související s řízením kogenerační jednotky.

Nenašli jste vše, co jste hledali?