Stanice

nová generace systému zpracování digestátu

Náš proces čištění výrazně zlepšuje ziskovost, je aktivní ochranou podzemních vod a trvale udržitelným hospodařením se zdroji.

agriFer® Plus

od digestátu k obnovitelným zdrojům
INOVATIVNÍ PROCES
ZPRACOVÁNÍ DIGESTÁTU

Skladování a využívání kejdy a digestátu znamená pro provozovatele bioplynových stanic zvýšenou finanční zátěž. Většina procesů nabízených na dnešním trhu funguje na principu zmenšování objemu a koncentrace živin. Žádný z nich ale neumožňuje odebírat přebytečný dusík.

ODPAŘOVÁNÍ, KOGENERACE A VYPOUŠTĚNÍ

Inovativní proces komplexního zpracování agriKomp
představuje ekonomické řešení problému s dusičnany a zároveň možnost zmenšení objemu. Digestát obsahující dusík se v tomto procesu zpracovává odpařováním v kombinaci s reverzní osmózou.

UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ SE ZDROJI

Oproti stávajícím postupům jsou zde živiny získávány ve formě obchodovatelných produktů. Koncept se vyznačuje také vysokou šetrností k životnímu prostředí, protože vyžaduje méně chemických aditiv.

zpracování digestátu

Nenašli jste všechny potřebné informace?