Společnost

agriKomp Bohemia

V České republice, na Slovensku a v Polsku realizoval
agriKomp Bohemia přes 100 bioplynových stanic s výkonem
od 160kW do 2MW. O spolehlivosti a kvalitě použité technologie vypovídá zejména to, že všechny podstatné konstrukční díly bioplynových stanic byly vyvinuty a vyrobeny přímo agriKompem.
Naše služby při výstavbě nejen bioplynových stanic zahrnují
všechny kroky od zemních prací, výstavby betonových jímek
a zděných částí stavby, přes montáž technologií jako jsou
potrubí, zabudování míchadla, vkládací techniky, topení,
kogenerační jednotky atd. až po elektrické připojení.

Certifikát DIN ISO 9001

agriKomp GmbH a agriKomp Fertigungs GmbH & Co. KG jsou certifikovány podle normy DIN ISO 9001:2015 v oblasti výroby, marketingu a servisu bioplynových stanic včetně vývoje, návrhu a projektování, výroby komponentů pro bioplynové stanice.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

2005

počáteční aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů

2006

založení společnosti s ručením omezeným agriKomp Bohemia

2007

výstavba první bioplynové stanice v Bohuňovicích

2009

první agriKonference pro zákazníky v Zubří

2010

založení společnosti agriKomp Polska

2012

výstavba a spuštění 2MW BPS Dříteč a BPS Městský Dvůr

2013
  • výstavba a spuštění nejmenší BPS Dolní Lhotka
  • dokončení výstavby zázemí a sídla společnosti, skladově manipulačního areálu a nové administrativní budovy
2014

 Česká republika ukončila provozní podporu nových obnovitelných zdrojů. Zastavil se rozvoj BPS. Rozšířili jsme naše portfolio o zemědělské stavby (silážní žlaby, hnojiště, stáje, porodny, teletníky, kompostárny).

2015

zahájení výstavby bioplynové stanice Slatina v Chorvatsku

2016

10 let společnosti agriKomp Bohemia na trhu

2018 – 2019

Změnily se zákony a podmínky pro obnovitelné zdroje v Polsku. Desítky připravených stavebních povolení čekajících na svou příležitost jsme mohli uvést do realizace. Od této doby do letošního roku jsme postavili u našich severních sousedů 15 bioplynek.

2020

pokračování výstavby dalších BPS v Polsku

2021

15 let společnosti agriKomp Bohemia na trhu

2022

V současnosti (2022/2023) vstupujeme do období očekávaného rozmachu biometanových stanic, pracujeme na prvních projektech a získali jsme již první dvě stavební povolení. Vzhledem k vysokým cenám energií se mnoho klientů rozhoduje jít cestou obnovitelných zdrojů. Začínáme tedy opět po letech stavět kompletní bioplynovou stanici a dovybavujeme ty stávající kogeneračními jednotkami za účelem navýšení výkonu.