Komponenty

s dlouhou životností

Komplexní a vizionářské myšlení zakladatelů společnosti – Roberta Bugara a Michaela Engelhardta – charakterizuje vývoj podniku až do dnešních dnů. Značka agriKomp znamená nejen efektivní technologii a spolehlivý servis, ale také inovace, přesvědčení a velkou dávku podnikatelské odvahy.

ORIGINÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ - JIŽ OD ROKU 2002

Díky svým více než 20letým zkušenostem můžeme vyvíjet a vyrábět dokonale integrované komponenty vyhovující mezinárodním normám ES i bezpečnostním normám. Naší devizou je robustnost, efektivita a spolehlivost. Neustálý vývoj a inovace je zárukou špičkových technologií a maximální provozuschopnosti.

Skupina agriKomp vyvíjí a vyrábí všechny základní komponenty bioplynových stanic ve svojí vlastní síti. To je zárukou naprosté spolehlivosti a trvalé špičkové kvality. Klíčové komponenty, jako je separátor Quetschprofi®, míchadlo Paddelgigant® nebo robustní technologie dávkování Vielfraß®, se staly mezinárodním standardem stability, spolehlivosti a energetické úspornosti.

Míchadla

V případě náročných substrátů hraje míchadlo v bioplynové stanici klíčovou roli. Zajišťuje totiž rovnoměrné promíchávání a rozložení teploty ve fermentoru a pravidelný přísun surovin k bakteriím, čímž podporuje pohyb bioplynu v substrátu.

SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ

Dávkování do fermentorů hraje klíčovou roli v ekonomice a efektivitě provozu bioplynové stanice. Spolehlivý a efektivní systém dávkování tuhých látek zajistí optimální přísun biomasy do fermentoru a tedy vyšší výtěžnost plynu, nižší spotřebu energie a menší opotřebení míchadel a čerpadel.

SEPARÁTOR

Za provozu bioplynové stanice dochází k přesunům velkých objemů substrátu. Separováním tuhé a kapalné složky digestátu si může provozovatel zajistit hned několik výhod z hlediska přepravy, skladování i spotřeby energie.

SYSTÉM PRO STAVBU JÍMEK

Ušetřete si čas a námahu díky systému bednění pro nejrůznější betonové konstrukce v naší exkluzivní nabídce! Díky tomuto novému systému je možné vybudovat jímky o průměru až 40 metrů a tloušťce stěny 5–30 cm bez použití nákladného přechodného bednění.

PLYNOVÝ ZÁSOBNÍK

Flexibilní a efektivní provoz bioplynové stanice úzce souvisí se skladováním bioplynu. Produkce bioplynu ve fermentoru podléhá různým výkyvům, a to zejména tehdy, pokud bioplynová stanice běží ve flexibilním režimu řízeném odběrem. K tomu je naprosto nezbytný spolehlivý zásobník na bioplyn.

WEBOVÁ APLIKACE

Webová aplikace akCockpit je komplexní řešení pro monitorování a řízení bioplynových stanic. Umožňuje spravovat a řídit množství vstupních surovin, kvalitu plynu, výsledky laboratorních testů, provoz kogenerační jednotky a zušlechťování bioplynu; k tomu účelu shromažďuje všechny důležité informace o systému na jednom místě a šetří tak spoustu času. Pomocí porovnání cílové výkonnosti a analýz historických dat je možné vyhodnotit technickou a ekonomickou efektivitu bioplynové stanice.

Potřebujete kogenerační jednotku?

agriKomp vám nabízí na míru šité energetické koncepce pro kogenerační systémy. Vyvíjíme optimalizované kogenerační jednotky s moderní technologií motorů od renomovaných výrobců, jako je SCANIA, v oblasti malých a středních výkonů.

Kogenerace