Stanice

Od bioplynu k biometanu

Naše zařízení agriPure® slouží k úpravě bioplynu. Rozšířením stanic se zabýváme úspěšně již mnoho let.

agriPure®

systém pro úpravu biopynu
Přeměna bioplynu na biometan
Inovativní a udržitelné zařízení na úpravu bioplynu agriPure® bylo vyvinuto společností agriKomp v roce 2015.

Proces zušlechťování bioplynu přeměňuje bioplyn získaný anaerobní fermentací pomocí speciálních membrán na biometan. Čištění a úprava bioplynu probíhá v několika krocích. Bioplyn je poté stlačován a proudí přes membrány, které odlučují metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2) na molekulární úrovni. Po tomto procesu zušlechtění je možné výsledný biometan posílat do plynové sítě nebo dále stlačovat či zkapalňovat a používat jako pohonné hmoty.

Obecně platí, že zušlechtěný biometan lze používat všude tam, kde se pracuje se zemním plynem. Obě varianty jsou chemicky ekvivalentní a liší pouze fosilním resp. biogenním původem. To otevírá širokou škálu možného využití.
agriPure®: KOMPLEXNÍ ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ
Systém agriPure® představuje komplexní řešení pro anaerobní fermentaci a zušlechťování bioplynu: od bioplynových stanic přes úpravu bioplynu až po systémy zušlechťování bioplynu.

agriKomp je jasnou volbou pro váš projekt! Výsledkem je špičková, kvalitní a koordinovaná instalace různých komponentů. Díky rozsáhlé servisní síti, zkušeným servisním technikům a rychlé dostupnosti náhradních dílů získáte ke svojí stanici agriPure® skvěle koordinovanou a spolehlivou servisní podporu, která vám umožní maximálně využívat všech příležitostí pro dlouhou a bezproblémovou životnost stanice.
Flexibilita

Díky procesu zušlechťování agriPure® můžeme realizovat široké spektrum bioplynových stanic od malých až po ty rozsáhlé. Flexibilita tohoto procesu umožňuje snadno přizpůsobit membránovou technologii měnícím se hodnotám průtoku a složení plynu. Standardní rozsah kapacity systému agriPure® činí 135 Nm3/h až 1525 Nm3/h surového plynu.

 

Membránové moduly pro optimální výsledky

Nenašli jste všechny informace?