INSTALACJE

OD BIOGAZU DO BIOMETANU

Uszlachetnianie biogazu! Biogazownia rolnicza staje się instalacją produkującą biometan.

agriPure®

OD BIOGAZU DO BIOMETANU

System uszlachetniania biogazu

Innowacyjna i zrównoważona instalacja do uszlachetniania biogazu agriPure® została opracowana przez firmę agriKomp w roku 2015.

Uszlachetnianie biogazu, powstającego w procesie fermentacji beztlenowej w biometan odbywa się przy użyciu specjalnych membran. W celu oczyszczenia i uzdatnienia biogazu przeprowadza się kilka etapów obróbki wstępnej. Następnie biogaz jest sprężany przed wejściem do membran, które służą do oddzielenia metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) na poziomie molekularnym. Po procesie uszlachetniania produkt, jakim jest biometan może zostać przesłany do sieci gazowej lub jest dalej sprężany bądź skraplany w celu wykorzystania jako paliwo transportowe.

Biometan może być stosowany po uszlachetnieniu biogazu wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny. Oba warianty są równoważne pod względem chemicznym, a różnią się jedynie pochodzeniem – kopalnym lub biogenicznym. Stąd mamy bardzo szerokie spektrum możliwości zastosowania.

AGRIPURE®
– KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Wraz z agriPure® oferujemy kompletne rozwiązanie w zakresie fermentacji beztlenowej i uszlachetniania biogazu: od biogazowni, poprzez wstępne oczyszczacze biogazu aż po systemy uszlachetniania biogazu. agriKomp to właściwy wybór dla Państwa projektu!

Wynikiem powyższego jest wysokiej jakości skoordynowana instalacja różnych komponentów. Dzięki rozległej sieci serwisowej, doświadczonym serwisantom i dobrej dostępności części zamiennych instalacja agriPure® będzie miała zapewnione niezawodne wsparcie serwisowe, przyczyniające się do długiej i bezproblemowej eksploatacji instalacji.

ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki procesowi uszlachetniania agriPure® możemy realizować szerokie spektrum projektów – od małych do dużych instalacji uszlachetniania biogazu. Ze względu na dużą elastyczność procesu, technologia membranowa może zostać z łatwością dostosowana do zmieniających się strumieni objętości i składu gazu. Standardowy zakres wydajności naszego produktu agriPure® zaczyna się od 150 Nm/h3 do 2.000 Nm/h3 surowego gazu.

Uzdatnianie za pomocą membran. Wydajność i rentowność

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?