NOWOCZESNE INSTALACJE

OD BIOGAZU DO BIOMETANU

Kompleksowe rozwiązania od biogazowni rolniczych do instalacji produkujących biometan! 

agriPure®

OD BIOGAZU DO BIOMETANU
System uszlachetniania biogazu

Innowacyjna instalacja do uszlachetniania biogazu agriPure® została opracowana przez firmę agriKomp w 2015 roku.

Uszlachetnianie biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej do biometanu odbywa się przy użyciu specjalnych membran. W celu oczyszczenia i wzbogacenia biogazu przeprowadza się kilka etapów obróbki wstępnej.  Następnie biogaz jest sprężany w celu przekazania go na membrany, które służą do oddzielenia metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) na poziomie molekularnym. Po procesie uszlachetniania produkt jakim jest biometan może zostać przesłany do sieci gazowej lub jest dalej sprężany bądź skraplany w celu wykorzystania jako paliwo transportowe.

Biometan wyprodukowany przez uszlachetnienie biogazu może zostać wykorzystany wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny. Oba warianty są równoważne pod względem chemicznym, a różnią się jedynie pochodzeniem – kopalnym lub biogenicznym. 

AGRIPURE®
– KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Wraz z agriPure® oferujemy kompletne rozwiązanie w zakresie fermentacji beztlenowej i uszlachetniania biogazu: od biogazowni, poprzez wstępne oczyszczacze biogazu aż po systemy uszlachetniania biogazu w celu produkcji biometanu. 

Niezależnie czy planujecie Państwo biogazownię czy biometanownię – agriKomp to właściwy wybór dla Państwa projektu!

Oferujemy wysokiej jakości instalacje skoordynowanych ze sobą komponentów. Dzięki rozległej sieci serwisowej, doświadczonym serwisantom i dobrej dostępności części zamiennych instalacja agriPure® będzie miała zapewnione niezawodne wsparcie serwisowe, przyczyniające się do długiej i bezproblemowej eksploatacji instalacji.

ELASTYCZNOŚĆ Systemów

Dzięki procesowi uszlachetniania agriPure® możemy realizować szerokie spektrum projektów – od małych do dużych instalacji uszlachetniania biogazu. Ze względu na dużą elastyczność procesu, technologia membranowa może zostać z łatwością dostosowana do zmieniających się strumieni objętości i składu gazu. Standardowy zakres wydajności instalacji agriPure® zaczyna się od 150 Nm3/h do 2.000 Nm3/h surowego gazu.

Uzdatnianie za pomocą membran.
Wydajność i rentowność

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?