Kalkulator biogazu to narzędzie, które pomaga w obliczeniu wielkości instalacji biogazowej. Dzięki niemu można określić ilość surowca potrzebną do produkcji biogazu oraz przewidywaną ilość wytworzonej energii. Kalkulator biogazu jest przydatnym narzędziem dla osób planujących budowę własnej instalacji biogazowej lub biometanowni..