Wykorzystanie

Od biogazu do biometanu

Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednostkach kogeneracyjnych. Takie rozwiązanie jest jednak silnie uzależnione od lokalizacji i nie wykorzystuje wszystkich zalet pierwotnego źródła energii. Poprzez uszlachetnienie biogazu do biometanu można skorzystać z wielu pozytywnych właściwości i zastosowań.

Czym jest Biometan?

Dostępny w handlu gaz ziemny zawiera wysoki procent metanu, z dodatkiem azotu i dwutlenku węgla. W zależności od miejsca pozyskania na świecie, jego wartość kaloryczna lub energetyczna może być różna. W wyniku uszlachetniania biogazu powstaje biometan, który może być wprowadzany do sieci gazowej jako substytut gazu ziemnego i wykorzystywany w ten sam sposób.

Od biogazu do biometanu

Wytworzony biogaz, zwany również gazem surowym, najpierw poddawany zostaje obróbce wstępnej, która usuwa zanieczyszczenia ze składu biogazu (zanim trafi on do sprężarki i membran separacyjnych). Obejmuje ona osuszanie gazu, filtr z węglem aktywnym i wstępną kompresję.

W kolejnym procesie uszlachetniania, CO2
i inne gazy zawarte w surowym biogazie są oddzielane za pomocą technologii membranowej. Ulepszony gaz zawiera do 99% metanu i jest obecnie nazywany biometanem lub biogazem ziemnym. Pozostałe oddzielone gazy, tj. CO2 i H2 mogą być wykorzystane do dalszych zastosowań.

Chemicznie identyczny
jak gaz ziemny

Po uszlachetnieniu biogazu, uzyskany biometan może być stosowany wszędzie tam, gdzie używany jest gaz ziemny. Oba warianty są chemicznie równoważne i różnią się jedynie pochodzeniem kopalnym lub biogenicznym. Zdarza się, iż przed wprowadzeniem go do sieci gazu ziemnego należy dostosować jego wartość kaloryczną (np. poprzez dodanie propanu) oraz nawanianie biometanu ze względów bezpieczeństwa (ponieważ metan jest bezwonny).

Proces:

1. Produkcja biogazu
Jako dostawca i wykonawca biogazowni z ponad 20-letnim doświadczeniem i prawie 1000 działających instalacji na całym świecie, oferujemy szeroki zakres konfiguracji instalacji wykonanych ze standardowych lecz wysokiej jakości komponentów, dostosowanych do potrzeb naszych klientów. Szerokie zaopatrzenie w części zamienne, rozbudowana sieć serwisowa oraz aktualizacje techniczne zapewniają efektywną pracę przez cały okres eksploatacji instalacji.
2. Obróbka wstępna
Biogaz pochodzący z biogazowni jako mieszanina CO2, metanu i niewielkiej ilości innych gazów jest odsiarczany na etapie obróbki wstępnej za pomocą węgla aktywnego, następnie filtrowany i osuszany w celu ochrony dalszych komponentów przed zużyciem lub uszkodzeniem. Wstępnie oczyszczony gaz jest następnie sprężany do 16 barów i podawany do etapu membranowego. Urządzenie do oczyszczania wstępnego jest również opracowane i produkowane przez agriKomp.

3. Wzbogacenie / Oczyszczenie
Wstępnie oczyszczony i sprężony biogaz poddawany jest procesowi separacji membranowej, w wyniku którego powstaje bogaty w metan gaz i bogaty w CO2 strumień gazów. Innowacyjna, 3-stopniowa konfiguracja membran może zapewnić czystość biometanu na poziomie 99%. Etap separacji membranowej i system sterowania są umieszczone w jednym kontenerze wykonanym na zamówienie.

4. Zasilanie / Wtrysk
Jednostka wtryskowa biometanu jest zainstalowana pomiędzy instalacją wzbogacania biogazu a siecią gazową. Jej funkcje to min. skalibrowany pomiar biometanu, pomiar jakości gazu, kondycjonowanie, nawanianie i podnoszenie ciśnienia do ciśnienia sieciowego.
5. Wykorzystanie CO2
W wyniku skroplenia, CO2 usunięty z biogazu może być wychwycony i odzyskany. Następnie wykorzystuje się go w wielu branżach, np. do wzbogacania powietrza w szklarniach lub w produkcji żywności i napojów.

AGRIPURE®
SYSTEM UZDATNIANIA BIOGAZU