Komponenty

Separator

W technologii separacji odpad pofermentacyjny dzieli się na frakcję ciekłą i stałą.

originals - built to last- since 2002

Nasz Quetschprofi® jest “pionierem” wśród seperatorów. 

Od 2007 roku: większa pojemność magazynowa dzięki separacji za pomocą naszego Quetschprofi®.

Quetschprofi®

separacja zamiast kompleksowego mieszania

NIEZAWODNA I EKONOMICZNA SEPARACJA

Dzięki innowacyjnej technologii separacji Quetschprofi® odpady pofermentacyjne mogą być w sposób ekonomiczny przetwarzane do pożądanej zawartości suchej masy przekraczającej 25 %. Każda biogazownia może być opcjonalnie wyposażona w Quetschprofi®. Umożliwia to bezproblemowe doposażenie instalacji istniejących w celu wykorzystania odpadów pofermentacyjnych w sposób zapewniający ich wartość dodaną.

Substrat jest podawany przez pompę śrubową, która zaciąga substrat. Wytrzymała śruba dociskowa przepycha substrat przez sztywno zamontowany stały filtr szczelinowy i dociska go do stożka prasującego. W wyniku tego płynna część substratu jest odprowadzana przez szczelinowe sito filtracyjne. Część stała jest transportowana do przodu, w kierunku stożka prasującego. Minimalna odległość między śrubą dociskową a szczelinowym sitem filtracyjnym zapewnia niewielkie zużycie i wysoką żywotność sita. Zawartość suchej masy we frakcji stałej można regulować w zakresie od 15% do ponad 25% za pomocą bezstopniowo regulowanego ciśnienia kontaktowego, co zapewnia do 15% dodatkowej pojemności magazynowej. Dzięki niewielkiemu obciążeniu silnika elektrycznego system pracuje w sposób bardzo energooszczędny.

Wariant "Plus" dla większej wydajności

Quetschprofi® Plus

Najwyższa przepustowość i wydajność separacji

NASZ NAJLEPSZY ZAWODNIK

Quetschprofi® Plus to idealny wybór w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność.

Najbardziej wydajny spośród separatorów został opracowany specjalnie do zastosowań, w których wymagana jest wysoka efektywność pod względem przepustowości i skuteczności separacji. Na przykład w przypadku większych biogazowni, w zakładach wytwarzających bioodpady i zakładach przemysłowych, a także w oczyszczalniach ścieków.
Innowacyjny system Quetschprofi® Plus umożliwia ekonomiczne przetwarzanie odpadów pofermentacyjnych do pożądanej zawartości suchej masy wynoszącej do 30%. Obudowa ze stali nierdzewnej gwarantuje najlepszą stabilność. Powiększenie obudowy, sita i ślimaka o 100 mm pozwala uzyskać znacznie wyższą przepustowość rzędu 10% – 15% w porównaniu do naszego standardowego Quetschprofi®.

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?