Komponenty

SEPARÁTOR

Proces separace zajišťuje rozdělení digestátu na tekutou a tuhou složku.

ORIGINÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ - JIŽ OD ROKU 2002

Náš Quetschprofi® je “originál” mezi separátory.
Od roku 2007: větší skladovací kapacita díky separci s naším Quetschprofi®

Quetschprofi®

větší skladovací kapacita díky separaci

SPOLEHLIVÁ A ÚSPORNÁ SEPARACE

Inovativní technologie separace Quetschprofi® umožňuje ekonomické zpracování digestátu s požadovaným obsahem sušiny přes 25%. Systémem Quetschprofi® je možné vybavit jakoukoli bioplynovou stanici. Díky tomu lze stanici modernizovat pro ještě lepší využití digestátu.

Substrát je dodáván excentrickým šroubovým čerpadlem, které jej vtlačuje dovnitř. Robustní lisovací šnek protahuje substrát přes pevně instalované štěrbinové filtrační síto a přitlačuje jej na lisovací kužel. Tekutá složka substrátu pak přes štěrbinové filtrační síto proudí pryč. Tuhá složka je odváděna vpřed a přitlačována na lisovací kužel. Minimální vzdálenost mezi lisovacím šnekem a štěrbinovým filtračním sítem zajišťuje nízké opotřebení a dlouhou životnost síta. Obsah sušiny v tuhé frakci může dosahovat 15 % až 25 %, lze jej regulovat plynule nastavitelným přítlakem, což umožňuje navýšit skladovací kapacitu až o 15%. Díky nízké zátěži elektromotoru funguje systém velmi úsporně.

něco navíc s variantou "Plus"

Quetschprofi® Plus

maximální výkon a účinnost separace

NÁŠ NEJVÝKONNĚJŠÍ PRODUKT

Systém Quetschprofi® Plus je ideální volbou tam, kde je nutný vysoký výkon a maximální spolehlivost.

Jedná se o nejvýkonnější separátor, který byl vyvinut speciálně pro systémy, jež naprosto nezbytně vyžadují maximální výkon a účinnost separace. Příkladem jsou velké bioplynové stanice, stanice zpracovávající bioodpad, průmyslové závody nebo třeba čistírny odpadních vod.
Inovativní technologie Quetschprofi® Plus umožňuje ekonomické zpracování digestátu s požadovaným obsahem sušiny až 30 %. Plášť z nerezové oceli je zárukou maximální stability. Zvětšení pláště, filtru a přítlačného šneku o 100 mm znamená zvýšení kapacity o 10–15 % oproti systému Quetschprofi®.

Nenašli jste všechny informace?