Komponenty

SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ

Systém Vielfraß®, vyvinutý společností agriKomp, je speciálně navržený tak, aby vyhovoval všem požadavkům.
ORIGINÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ - JIŽ OD ROKU 2002
Výběr dávkované biomasy s naším systémem Vielfraß® je od roku 2003 již jen na vás!
Aby bylo možné měnit dávkované substráty, je stále důležitější vybrat způsob ​​umístění, jež bez problémů zvládne také ty substráty, které se obtížně dávkují.

Vielfraß®

unikátní řešení díky mnoha variantám

ZÁKLADNÍ PRINCIP SYSTÉMU VIELFRAß®

Bezproblémové dávkování surovin do fermentoru představuje technologickou výzvu. Například suroviny pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů často obsahují kameny a písek, které mohou zvyšovat opotřebení a poruchovost. Dávkování pevného hnoje a dlouhovláknité travní siláže tak může pro technologii znamenat hraniční zátěž.

Systém dávkování tuhých látek Vielfraß® od společnosti agri- Komp je speciálně konstruován tak, aby těmto nárokům dostál. Základní princip spočívá ve dvou protiběžných šnecích s noži, které zajišťují rozvolňování a promíchání substrátu.

FLEXIBILNÍ TECHNOLOGIE DÁVKOVÁNÍ – ŘADA VARIANT

Systém Vielfraß® je možné individuálně přizpůsobit rozměrům celé instalace pomocí rozšiřovacích modulů. Systém Vielfraß® Standard je možné rozšířit až o 4 prstence na kapacitu 12 m³.

Naše varianty s pohyblivou stěnou pro dávkování surovin nabízejí ještě vyšší kapacitu. Další varianty dávkování umožňují přizpůsobení nejrůznějším parametrům substrátu. Je-li například z více než 50 % podáván tuhý hnůj, lze systém Vielfraß® opatřit přídavným třetím rozvolňovacím šnekem s dlouhými zuby. Model Vielfraß® LEF má pohyblivou pochozí podlahu a může být také vybaven jednotkou PreMix, která umožňuje rovnoměrnou dodávku kapalné suroviny do fermentorů.

unikátní řešení díky mnoha variantám

VIELFRAß® SELECT

Robustní dávkovač Vielfraß® je určen speciálně pro malé zemědělské bioplynové stanice a malá množství surovin. Jedná se o cenově výhodnou variantu pro postupné dávkování bez větší skladovací kapacity. Kapacitu lze pomocí rozšiřovacích prstenců volitelně zvýšit až na 12 m³. Systém je možno také dodatečně vybavit jednotkou rozvolňovacího šneku nebo vlastním rozvolňovacím šnekem.

VIELFRAß® STANDARD

Systém Vielfraß® Standard je nabízen jako základní model s kapacitou 9 m3.
Součástí standardní dodávky jsou dva rozvolňovací šneky s noži.
Díky široké škále variant nabízí systém dávkování tuhých látek Vielfraß® Standard možnost individuálního přizpůsobení.


Pomocí čtvrtého prstencového nástavce jej můžete rozšířit na kapacitu 12 m³nebo ho například doplnit váhou, plošinou a přídavným displejem. V případě velmi vysoké spotřeby hnoje je možné instalovat třetí rozvolňovací šnek s dlouhými zuby. Všechny šrouby jsou nabízeny ve variantě z nerezové oceli (SS304).

VIELFRAß® STANDARD S KONTEJNEREM

Provedení systému Vielfraß® Standard v kombinaci s odkládacím kontejnerem šetří drahocenný čas. Naše odkládací kontejnery o objemu 20, 30 nebo 40 m3 umožňují navýšit kapacitu systému.

Různé kontejnery, které je možné připojit zleva, zprava nebo z obou stran systému Vielfraß® (ve dvojitém provedení), lze libovolně kombinovat. Systém Vielfraß® Standard se dvěma kontejnery 40 m³ nabízí kapacitu až 90 m³.

Vielfraß® LEF

Systém Vielfraß® LEF je vybaven posunovacími prvky resp. technologií pochozí podlahy, která zajišťuje posuv substrátu v podávací násypce směrem k příčnému a výtlačnému šneku. Při vývoji podavače tuhých látek byla věnována zvláštní pozornost energeticky úsporné, robustní a co možná bezúdržbové konstrukci. Instalace speciálních šneků do podavače umožňuje podávat i hnůj a nepřipravené substráty. Systém Vielfraß® LEF lze volitelně vybavit jednotkou Pre- Mix, která umožňuje rovnoměrnou dodávku tekuté suroviny do fermentorů.

PRO VŠECHNY VARIANTY ŘADY VIELFRAß®

Nenašli jste všechny potřebné informace?