Služby

projekční služby

Nabízíme Vám projekční služby, poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb.

projekční služby all in

Projekční služby all inclusive – od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Vše zpracujeme v rozsahu a kvalitě platné legislativy a technických norem.

dokumentace

        
– studie a variantní řešení   
– dokumentace k územnímu řízení
– dokumentace ke stavebnímu řízení
 
– dokumentace k provedení stavby
– dokumentace pro výběr zhotovitele
– dokumentace skutečného stavu
– pasport stavby

typy staveb

ENERGETIKA – bioplynové a biometanové stanice

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY – haly, seníky, jímky, silážní žlaby,
   hnojiště, kompostárny

LINIOVÉ STAVBY – kanalizace, plynovody, teplovody,
   silové rozvody