Služby

servis elektro

 

Servisní služby elektro technologie bioplynových elektráren. 

spolehliVÝ servis

Náš tým pracovníků elektro poskytuje pravidelný i mimořádný servis s poruchovou Linkou Hotline. Součástí naší práce je také modernizace a úpravy stávajících technologií. Dodáváme kompletní technickou i administrativní podporu našim i cizím technologickým celkům v oboru bioplynových elektráren.

elektro servis pro vás

Elektromontážní práce provádíme i pod napětím s cílem minimalizace odstávek výroby elektrické energie.
Servis zajišťujeme výhradně vlastními proškolenými servisními techniky se znalostí obnovitelných zdrojů. Jsme profesionálové ve svém oboru a máme zkušenosti s realizacemi a servisem
v prostorách s nebezpečím výbuchu.

 

provádíme:

1. Komplexní servisní služby 

2. Autorizovaný servis výrobků a zajišťuje servisní sklad

3. Pravidelné termografické měření elektroinstalace našich
    i konkurenčních realizací

4. Instalace systému měření výroby elektrické energie
    (Certifikace u ČMI)

5. Poskytujeme vlastní elektrocentrály 

6. Zpracování projektové dokumentace elektro a MaR

7. Modernizace řídících systémů bioplynových stanic

8. Revize elektroinstalace (NN, VN, LPS, prostředí s neb. výbuchu)

Jsme tu pro vás

Provoz servisní služby HOTLINE