informace o společnosti

Impressum

informace o společnosti

agriKomp Bohemia s.r.o.
Ostopovická 10
664 47 Střelice

IČO: 27676030
DIČ: CZ699004274
Společnost je vedená u KS v Brně, oddíl C, vložka 51117
Jednatelem společnosti je Ing. Radek Házy

tel.: + 420 530 508 832
email:  info@agriKomp.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Pokud s námi navážete kontakt, budeme se Vás dotazovat na jméno a ostatní informace o Vaší osobě. Tyto osobní údaje nemusíte uvádět. Vaše údaje nebudeme předávat třetím osobám. Pokud jste nám sdělili své osobní údaje, můžete kdykoli požádat, abychom je vymazali. Ve spojení s přístupem k těmto domovským stránkám budou na našich serverech uložena data pro bezpečnostní účely. Nebudou využívána v souvislosti s Vaší osobou, vyhrazujeme si pouze statistické vyhodnocení anonymizovaných dat. Na našich stránkách jsou odkazy na externí stránky, na které nemáme žádný vliv v souvislosti s dodržováním ochrany osobních údajů.

Omezení ručení
Všechny informace této domovské stránky byly sestaveny s velkou péčí z vlastních a externích zdrojů. Nabídka informací bude pravidelně rozšiřována a aktualizována, výslovně však neručíme za jejich úplnost, aktuálnost nebo správnost.

Externí odkazy
Na našich stránkách jsou odkazy na externí stránky, na které nemáme žádný vliv a u kterých nevíme, zda je dodržována ochrana osobních údajů. Tyto odkazy byly pečlivě vybrány. Přesto uvedení těchto odkazů neznamená souhlas s jejich obsahem a my nepřebíráme za jejich obsah odpovědnost. Přechod na tyto externí stránky se děje na vlastní odpovědnost uživatele.

Nevyžádané reklamní e-maily
Použití povinných kontaktních údajů v impressu k zasílání reklamních a informačních materiálů je bez výslovného vyžádání zasílání takových materiálů zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo učinit právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamy.
Zdroj: http://www.e-recht24.de

Upozornění na autorská práva
© agriKomp GmbH
Všechna práva vyhrazena. Texty, části textů, fotografie, obrázky, grafiky a animace jsou chráněny autorským právem. Použití těchto dat je možné pouze na základě předchozího souhlasu společnosti agriKomp GmbH. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna loga a značky uvedené na stránkách společnosti agriKomp chráněny podle zákona o ochranných známkách.
Internetové stránky společnosti agriKomp byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto nemůže společnost agriKomp zaručit naprostou bezchybnost a přesnost informací. Jakékoli ručení za škody je vyloučeno s výjimkou případů, kdy škody vznikly kvůli úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti agriKomp. agriKomp si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah svých internetových stránek, a to dle svého uvážení a bez předchozího upozornění.  Stránky společnosti agriKomp obsahují odkazy na jiné webové stránky. agriKomp nezodpovídá za strategii ochrany dat a obsah takových internetových stránek.