KOMPONENTY

MÍCHADLA

V případě náročných substrátů hraje míchadlo v bioplynové stanici klíčovou roli. Zajišťuje totiž rovnoměrné promíchávání a rozložení teploty ve fermentoru a pravidelný přísun surovin k bakteriím, čímž podporuje pohyb bioplynu v substrátu.
ORIGINÁL S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ - JIŽ OD ROKU 2002

Paddelgigant je jedním z našich prvních vlastních výrobků a zaslouží si proto označení “originál”. Jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz.

Paddelgigant®

Pro náročné substráty

Míchadlo Paddelgigant

OSVĚDČENÉ MÍCHADLO PRO FERMENTORY

Míchadlo Paddelgigant® od společnosti agriKomp, které bylo uvedeno na trh již v roce 2002, je jedním z nejpoužívanějších míchadel v bioplynových stanicích a osvědčilo již svoji účinnost u mnoha realizovaných projektů. Míchadlo Paddelgigant® je k dispozici pro širokou škálu jímek s různou výškou instalace a různou délkou hřídele.

LIBOVOLNÝ VÝBĚR SUBSTRÁTU

Paddelgigant® je velké pomaloběžné míchadlo, které promíchává substrát podle rozměrů jímky a média ve fermentoru. Bakterie tak neustále dostávají novou potravu a výsledkem je optimalizovaný anaerobní rozklad biomasy. Míchadlo Paddelgigant® je určeno speciálně pro strukturované substráty a vysoký obsah sušiny. Tyto charakteristiky nabízí provozovatelům bioplynových stanic širokou škálu použitelných surovin a minimalizují nutnost přípravy substrátu (drcení, sekání apod.).

ponorné míchadlo

AgriMix

Pro vstupy s nízkou viskozitou

agriMix míchadlo

EFEKTIVNÍ PROMÍCHÁVÁNÍ

Ponorné míchadlo agriMix bylo vyvinuto speciálně pro promíchávání a homogenizaci substrátů s nižší viskozitou. Míchadlo agriMix je zvláště vhodné pro promíchávání digestátu v jímce i pro použití v hlavním fermentoru (v kombinaci s míchadlem Paddelgigant®).

PODLE PŘÍSNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH NOREM

Při vývoji byl kladen hlavní důraz na bezpečnost a pevnost, ale i na snadnou údržbu. To vše je možné díky vysoce kvalitním komponentům, robustní a osvědčené technologii a integrovaným monitorovacím systémům. Při technickém návrhu míchadla agriMix byl kladen důraz na optimální průtok přes míchací lopatky. Výsledkem je optimální a energeticky účinný přenos energie do tekutého substrátu. Za chodu je míchadlo agriMix ponořeno v substrátu. Pracovní výšku míchadla je možné nastavit podle výšky hladiny v zásobníku pomocí zvedacího zařízení s lanovým navijákem. Míchadlo je vybaveno systémem vedení, kde je lano vedeno v ochranné trubici. Pro provádění údržby stačí demontovat pouze samotné míchadlo.

Nenašli jste všechny informace?