Komponenty

MIESZADŁA

W przypadku wymagających substratów mieszadła w biogazowniach odgrywają kluczową rolę. Zapewniają równomierne mieszanie i rozkład temperatury w komorze fermentacyjnej, przy jednoczesnym prawidłowym dostarczaniu bakteriom surowców, wspomagając przepływ biogazu.

originals - built to last- since 2002

Mieszadło o nazwie Paddelgigant® jest jednym z pierwszych produktów własnych marki agriKomp, tym samym zasługuje na miano “oryginalnego”. Jego nazwa “ogromne wiosło” mówi sama za siebie. Ze względu na wysoką trwałość, krążą pogłoski, że pierwsze mieszadło działa do dziś.

Paddelgigant®

Dla wymagających substratów!

Agitator Paddelgigant Biogas

SPRAWDZONE MIESZADŁO DO KOMÓR FERMENTACYJNYCH

Paddelgigant® firmy agriKomp wprowadzony na rynek już w 2002 roku jest jednym z najczęściej stosowanych mieszadeł w biogazowniach. Wielokrotnie udowodniło swoją wysoką skuteczność. Mieszadło Paddelgigant® jest dostępne dla szerokiej gamy zbiorników, wymagających różnych wysokości montażowych, a także różnych długości wału mieszadła.

SWOBODNY WYBÓR SUBSTRATU

Mieszadło Paddelgigant® to wolnoobrotowe duże mieszadło, które miesza substrat zgodnie z wielkością zbiornika i medium w komorze fermentacyjnej. Bakterie stale otrzymują nowe pożywienie a przy tym zoptymalizowany zostaje beztlenowy rozkład biomasy. Paddelgigant® zostało specjalnie zaprojektowane dla substratów o zróżnicowanej strukturze i wysokiej zawartości suchej masy. Ta właściwość zapewnia operatorom biogazowni szerszy zakres możliwych do stosowania substratów i minimalizuje potrzebę wcześniejszego ich przygotowania (rozdrabnianie, siekanie, itp.).

nurkowanie zamiast wiosłowania

AgriMix

Dla substratów o mniejszej lepkości!

agriMix Rührwerk

NIEZAWODNE I WYDAJNE MIESZANIE

Mieszadło zanurzeniowe agriMix zostało specjalnie zaprojektowane do mieszania i homogenizacji substratów o mniejszej lepkości. Mieszadło agriMix jest szczególnie przydatne do mieszania w magazynie odpadów pofermentacyjnych (zbiorniku końcowym) lub w połączeniu z mieszadłem Paddelgigant®, do stosowania w głównej komorze fermentacyjnej.

TRWAŁOŚĆ I WYSOKI POZIOM NORMY bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo, trwałość oraz łatwość konserwacji były głównymi założeniami projektu. Powyższe zapewnia zastosowanie wysokiej jakości materiałów, solidnej i sprawdzonej technologii oraz zintegrowanych systemów monitorowania.

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?