nasza firma

Innowacyjne przedsiębiorstwo średniej wielkości

W agriKomp od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku rozwijamy przełomowe instalacje biogazowe. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad tysiąc biogazowni o łącznej mocy zainstalowanej około 400 MWel.  Od początku działalności naszym celem jest stworzenie nowoczesnych i ekonomicznych rozwiązań dla branży rolniczej i sektorów z nią powiązanych. 

Z naszym doświadczeniem zbudujesz lepszą-zieloną przyszłość.

Biogaz bez tajemnic

ZYSK DZIĘKI NASZYM WARTOŚCIOM!

W agriKomp od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku rozwijamy przełomowe instalacje biogazowe. Do tej pory zrealizowaliśmy u naszych klientów ponad tysiąc biogazowni o łącznej mocy zainstalowanej około 400 MWel. Od początku naszym celem jest umożliwienie gospodarstwom rolnym wejścia na rynek energetyczny, szybko i przy minimalnych nakładach.

PODARUJ SWOJEJ FIRMIE PRZYSZŁOŚĆ –
Z „DOBRĄ” ENERGIĄ!

Pozyskiwanie energii z biogazu – wszystko co najlepsze dla twojej firmy. Wykorzystując gnojowicę, gnojówkę czy obornik z własnego gospodarstwa można poprawiać bilans składników odżywczych. Spełniając ustawowe wymagania dotyczące emisji uzyskujesz lepszy bilans emisji CO2. Zastosowanie cennego ciepła i sprzedaż energii elektrycznej lub biometanu zapewnia Państwa firmie lepszą płynność finansową.

Environmental policy

Quality policy

HISTORIA FIRMY

1991 - 2000
Struktura prawna i założenie spółki

W roku 2000,  w tym samym czasie gdy uchwalono pierwszą ustawę  "Erneuerbare-Energien-Gesetz, w Weidenbach (Bawaria) została założona firma agriKomp GmbH.

2000 - 2004
Komponenty – Rozwój oraz druga siedziba firmy

Po wybudowaniu pierwszej biogazowni w Niemczech w 2001 roku, w kolejnych latach wprowadzono na rynek pierwsze trzy komponenty - Paddelgigant®, Biolene® i Vielfraß®.

Ponadto w 2004 roku w Bannberscheid (Nadrenia-Palatynat) powstała firma agriKomp West.

2005 - 2006
Międzynarodowa kontynuacja

W 2005 roku założyliśmy nasze laboratorium biogazu. Już w 2006 roku wybudowano setną biogazownię i założono kolejne spółki w Czechach i we Francji. Ponadto powstała trzecia lokalizacja w Niemczech - firma agriKomp Süd.

2007 - 2009
Rozwój produktu i innowacje

Po wprowadzeniu w 2007 roku separatora własnej produkcji - Quetschprofi, już rok później zaprezentowano prawdziwą innowację w postaci "Güllewerk". Pierwszy z nich został uruchomiony już w 2009 roku. W tym samym czasie otrzymaliśmy nagrodę za innowacyjność powiatu Środkowa Frankonia.

2010 - 2011
Międzynarodowy sukces

Lata 2010 i 2011 charakteryzowały się międzynarodowymi start-upami. Powstały lokalizacje na Słowacji, w Polsce, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Również nie ustawano w wysiłkach w zakresie rozwoju produktów. Wraz z firmą Octaform opracowano innowacyjny system konstrukcji kontenerów.

2012 - 2014
Dalszy rozwój grupy i technologii kogeneracji

W 2012 roku uruchomiono pierwszy kompaktowy zakład asenizacyjny. Rok później powstała pierwsza biogazownia w Kanadzie.

Ponadto w 2013 roku nabyto udziały w firmie Schnell Motoren AG. To przyczyniło się do opracowania i produkcji BGA086 (jednostka kogeneracyjna o mocy 75 kWel).

W 2014 roku wprowadzono agriSelect, a agriKomp GmbH otrzymał certyfikat ISO 9001:2008.

2015 - 2018
Serwis i sieć ogólnoświatowa

W 2015 roku wprowadzono agriPure jako dedykowany system oczyszczania gazów.

Rok później miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. Wraz z agriFer wprowadzono rozwiązanie w zakresie obróbki pofermentu. Ponadto opracowano i wyprodukowano kolejny silnik, BGA136. Jako współzałożyciel sieci serwisowej ServiceUnion GmbH, serwis został zlecony do tego zewnętrznego podmiotu.

Kolejnym sukcesem było zajęcie 3 miejsca w badaniu wizerunku DLG w dziedzinie energii odnawialnych.

2019 - 2022
Partnerstwo i “silni razem”

W 2019 roku oddano do użytku 300. biogazownię oraz nawiązano współpracę na rynku włoskim z firmą Biemme Impianti.

W Nancy otwarto nową placówkę ServiceUnion.

2021 roku w Niemczech wybudowano pierwszą instalację do obróbki masy pofermentacyjnej agriFer Plus.

Powstał “agriKomp Italia”

... ciąg dalszy nastąpi