INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY

dane teleadresowe

agriKomp Polska Sp. z o.o.

ul. Ignacego Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów

E-mail:  info@agrikomp.pl

Dział Administracji (62) 59-74-572

Dział Realizacji Projektów (62) 59-74-575

Dział Projektowy (71) 71-99-525

Dział Księgowości (62) 59-74-573

Serwis&Laboratorium (62) 59-74-574

Informacje szczegółowe

NIP: 514 031 86 96

REGON: 301403937

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000353569

Prezes Zarządu: Przemysław Krawczyk

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Polityka prywatności

W zasadzie można używać naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli jednak chcesz się z nami skontaktować, poprosimy o podanie nazwiska i innych danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Po wysłaniu swoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas, o to aby zostały usunięte.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte na naszych stronach zostały opracowane na podstawie naszych własnych, jak i zewnętrznych źródeł z najwyższą starannością. Wszystkie informacje są regularnie aktualizowane jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich kompletność, aktualność, czy poprawność.

Informacja o PRAWACH AUTORSKICH

© agriKomp Polska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty tekstów, zdjęcia, obrazy, grafiki i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie tych danych wymaga uzyskania zgody agriKomp GmbH. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe dostępne na stronach agriKomp podlegają ochronie.
Strony internetowe firmy agriKomp zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to agriKomp nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po stronie firmy agriKomp. agriKomp zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Strony internetowe agriKomp zawierają linki do innych stron internetowych. Firma agriKomp nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych oraz treść tych stron.