Company

INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY

INFORMACJE DOTYCZĄCE FIRMY

agriKomp Polska
Ostrzeszów Pustkowie 34A
63-500 Ostrzeszów

Telefon: +48 693 199 951
E-Mail:  info@agriKomp.pl

Informacje szczegółowe

NIP: PL5140318696
Prezes Zarządu: Marek Krawczyk

Wiceprezes Zarządu: Przemysław Krawczyk
Krajowy rejestr sądowy: Sąd Rejonowy Poznań – Mowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Polityka prywatności

W zasadzie można używać naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Jeśli jednak chcesz się z nami skontaktować, poprosimy o podanie nazwiska i innych danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Po wysłaniu swoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas, o to aby zostały usunięte.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte na naszych stronach zostały opracowane na podstawie naszych własnych, jak i zewnętrznych źródeł z najwyższą starannością. Wszystkie informacje są regularnie aktualizowane jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich kompletność, aktualność, czy poprawność.

Informacja o Copyright

© agriKomp Polska
Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty tekstów, zdjęcia, obrazy, grafiki i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie tych danych wymaga uzyskania zgody agriKomp GmbH. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe dostępne na stronach agriKomp podlegają ochronie.
Strony internetowe firmy agriKomp zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to agriKomp nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po stronie firmy agriKomp. AgriKomp zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Strony internetowe agriKomp zawierają linki do innych stron internetowych. Firma agriKomp nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych oraz treść tych stron