INSTALACJa do uzdatniania pofermentu

Nowa generacja Produktów pofermentacyjnych

Opracowany przez agriKomp proces uzdatniania pofermentu znacznie poprawia rentowność instalacji, chroni wody gruntowe oraz oferuje zrównoważone zarządzanie zasobami.

agriFer® Plus

Od pofermentu do NAWOZU
NASZ INNOWACYJNY PROCES
OBRÓBKI ODPADÓW POFERMENTACYJNYCH

Właściwe składowanie i wykorzystanie odchodów zwierzęcych i produktów pofermentacyjnych wiąże się z wypełnieniem szeregu wymogów formalnych oraz poniesieniem rosnących obciążeń finansowych. Większość dostępnych obecnie na rynku procesów obróbki polega na redukcji objętości i koncentracji składników odżywczych. Do tej pory jednak żaden proces nie był w stanie usunąć nadmiaru azotu w produktach odpadowych pochodzących z rolnictwa.

Opracowaliśmy innowacyjny system z korzyścią dla rolnictwa!

ODPAROWANIE i ODZYSK

Innowacyjny kompletny proces uzdatniania pofermentu
agriKomp to ekonomiczne rozwiązanie problemu azotanów przy jednoczesnej redukcji objętości. W tym procesie odpady pofermentacyjne zawierające azotany są oczyszczane za pomocą procesu odparowania w połączeniu z odwróconą osmozą, aby w efekcie uzyskać ok. 27% koncentratu NPK.

Gospodarka obiegu zamkniętego

W porównaniu z dotychczasowymi procesami uzyskuje się wartościowe składniki odżywcze w postaci nawozów. Koncepcja charakteryzuje się również wysokim poziomem neutralności dla środowiska, ponieważ ograniczono ilość dodatków chemicznych. Nasz proces oczyszczania znacznie poprawia rentowność biogazowni rolniczej, chroni wody gruntowe i oferuje zrównoważone zarządzanie zasobami w systemie obiegu zamkniętego.

wykorzystanie pofermentu

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?