Komponenty

Dopracowane w każdym calu - niezawodne
od 2012 roku

Holistyczny i wizjonerski sposób myślenia założycieli firmy – Roberta Bugara i Michaela Engelhardta do dziś w decydujący sposób wpływa na jakość komponentów agriKomp przeznaczonych dla biogazowni i biometanowni.

originals - built to last- since 2002

Pod nazwą agriKomp kryje się nie tylko wydajna technologia, ale także innowacyjność i praktyczność. Pionierskie systemy, takie jak mieszadło Paddelgigant® czy zbiornik gazu Biolene® wprowadzone na rynek w 2002 r. to tylko kilka przykładów błyskotliwych osiągnięć inżynieryjnych firmy agriKomp.

Grupa agriKomp projektuje i produkuje wszystkie istotne elementy biogazowni we własnych strukturach. Dzięki temu gwarantujemy absolutną niezawodność i niezmiennie doskonałą jakość. Kluczowe komponenty, takie jak separator Quetschprofi®, mieszadło Paddelgigant® i solidna technologia podajnika Vielfraß® wyznaczają międzynarodowe standardy w zakresie stabilności, niezawodności i efektywności energetycznej.

MIESZADŁA

Mieszadła pełnią kluczową funkcję w instalacjach biogazowych, ponieważ to ich praca w dużej mierze wpływa na prawidłowy przebieg procesu fermentacji. Odpowiadają one za równomierne mieszanie masy, utrzymanie stałej temperatury w komorze fermentacyjnej, jednolite dostarczanie surowców do bakterii, a także wspomagają uwalnianie biogazu z masy fermentacyjnej oraz zapobiegają tworzeniu się warstw i skorup pływających.

Z kolei trwałość mieszadeł oraz łatwość ich konserwacji przekładają się niższe koszty eksploatacji.

Vielfrass Feeding System Biogas

SYSTEM PODAJNIKA

Wydajność instalacji w dużej mierze zależy od wybranej technologii podawania substratów, która umożliwi również przetwarzanie wymagających materiałów o konsystencji stałej.

Niezawodny i efektywny system podawania zapewnia optymalne wprowadzenie biomasy do komory fermentacyjnej, przy jednoczesnym zwiększeniu uzysku gazu, obniżeniu zużycia energii oraz zmniejszeniu zużycia mieszadeł i pomp.

Z naszej oferty możesz wybrać podajniki o pojemności od 3m3 do 90m3, a nawet znacznie większy – NOWOŚĆ Vielfraβ® LEF o pojemności do 139m3.

 

Separator

Innowacyjna technologia separacji Quetschprofi® pozwala przetworzyć produkt pofermentacyjny do zawartości suchej masy przekraczającej 25%. Stanowi idealny wybór w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i niezawodność pod względem przepustowości i skutecznej separacji.

W praktyce proces separacji dzieli produkt pofermentacyjny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcję stałą można składować, a następnie rozrzucać na gruntach rolnych tak samo jak obornik. Z kolei frakcję płynną również można stosować jako nawóz bogaty w azot lub ponownie wykorzystać w procesie technologicznym.

Urządzenie można łatwo zintegrować z istniejącą technologią oraz sterowaniem systemu, a także doposażyć w dodatkowe elementy.

 

SYSTEM BUDOWY ZBIORNIKÓW

Unikalny system szalunków umożliwia budowę zbiorników o średnicy do 40 metrów, wysokości do 8 metrów i grubości ścian od około 5 do 30 centymetrów, bez konieczności używania drogich szalunków tymczasowych. Składa się ze sztywnych elementów PVC, które po połączeniu, tworzą trwałą ochronną powłokę. Po zabetonowaniu, “szkielet” staje się integralną częścią konstrukcji, eliminując potrzebę wykonywania dodatkowych powłok, izolacji i impregnacji.

System jest całkowicie gazo- i wodoszczelny, a także odporny na  siarkowodór i korozję kwasową.

MAGAZYN GAZU

Oferujemy dwa rodzaje magazynów membranowych wysokiej jakości – membrany jednopłaszczowe Biolene®, które jednocześnie stanowią przykrycie zbiornika oraz membrany dwupłaszczowe w konstrukcji stożkowej. Każde z rozwiązań gwarantuje niezawodny magazyn buforujący wszelkie wahania objętości gazu. Membrany są gazoszczelne, odporne na wysokie ciśnienie, promieniowanie UV, temperaturę oraz warunki atmosferyczne. 

 

APLIKACJA

Aplikacja internetowa akCockpit to wygodne narzędzie do monitorowania i zdalnego sterowania instalacją. Podgląd na przebieg procesu karmienia i fermentacji, jakość gazu, wyniki testów laboratoryjnych, parametry kogeneracji – w jednym miejscu dostępnym na każdym urządzeniu mobilnym.

akCockpit gromadzi wszystkie ważne informacje, umożliwia prowadzenie elektronicznego dziennika biogazowni, pozwala generować dokumenty raportowe np. dotyczące emisji oraz upraszcza wymianę informacji z działem dozoru serwisowego.

poszukujesz sprawdzonych silników kogeneracyjnych?

agriKomp oferuje sprawdzone rozwiązania do zastosowań kogeneracyjnych.
Opracowujemy zoptymalizowane jednostki kogeneracyjne w zakresie małych i średnich mocy w oparciu o nowoczesną technologię silników renomowanych producentów, takich jak SCANIA.