Spółka

Polityka prywatności

Informacje o ochronie danych dla (m/k/d) klientów, dostawców, pracowników i kandydatów do pracy

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawierają zasady przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika oraz jego praw wynikających z przepisów o ochronie danych zgodnie z art. 13 unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Strona internetowa z polityką prywatności

Dla lepszej czytelności informacje są zapisane w formie męskiej, ale warunki dotyczą wszystkich płci.

Przedmiot

Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, gdy korzystasz z naszych ofert i procesów opisanych poniżej.

Dane osobowe (zwane dalej “danymi”) to wszystkie informacje, które można powiązać z personaliami użytkownika np. imię i nazwisko, adres e-mail i sposób korzystania z naszych ofert.

Administrator danych

“Administratorem” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (osobą odpowiedzialną) jest agriKomp Polska Sp. z o.o., Ostrzeszów Pustkowie 34a, 63-500 Ostrzeszów (adres do korespondencji: ul. I. Daszyńskiego 17, 63-500 Ostrzeszów), adres e-mail: info@agrikomp.pl

Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres praca@agrikomp.pl lub listownie na nasz adres, z dopiskiem “Inspektor ochrony danych”.

Przeglądarka internetowa

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, serwer, na którym znajduje się nasza witryna, automatycznie gromadzi następujące dane przesyłane przez przeglądarkę:

 • Adres IP urządzenia
 • Data i godzina żądania
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu i ilość przesłanych danych
 • Informacje o produkcie i wersji przeglądarki
 • System operacyjny urządzenia
 • Strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny

 

Dane te są nam niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Odbiorcą w tym kontekście jest nasz host serwera.

Adres IP urządzenia użytkownika jest przechowywany tylko przez czas korzystania z witryny internetowej, a następnie jest natychmiast usuwany lub anonimizowany.

Podstawą prawną jest Art. 6(1), akapit 1(f) RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Pliki cookie 

Używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do przeglądarki przez nasz serwer internetowy podczas odwiedzania naszej witryny i są przechowywane na komputerze użytkownika w celu późniejszego pobrania. Pliki cookie umożliwiają nam identyfikację przeglądarki internetowej użytkownika.

Używamy plików cookie, aby uzyskać dostęp do preferencji użytkownika, wprowadzić jego dane osobowe do maski wprowadzania w przyszłych interakcjach z naszą witryną lub zweryfikować jego autoryzację.

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Dokładny okres przechowywania można znaleźć w ustawieniach przeglądarki.

Używamy następujących funkcjonalnych plików cookie:

Nazwa pliku Cookie

Dostawca

Funkcja

Czas trwania

borlabs-cookie

agrikomp.com

Służy do określania ustawień prywatności odwiedzających wybieranych w narzędziu zgody.

6 mies.

wp-wpml_current-language

agrikomp.com

Służy do dostarczania odwiedzającym treści w odpowiednim języku.

Sesja

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi wymaganiami, na przykład może odmówić akceptowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Podstawą prawną jest Art. 6(1), akapit 1(f) RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Twoje zapytanie

Zapewniamy różne metody kontaktu z nami, np. nasz adres, nasz adres e-mail, nasz numer telefonu, spotkania online, media społecznościowe i nasz formularz kontaktowy.

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami, wykorzystujemy podane przez niego informacje, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania, w celu przetworzenia jego żądania.

Podczas komunikacji możemy również korzystać z Messengera. Użytkownik ma prawo do korzystania z innych środków komunikacji w dowolnym momencie. Dostawca usługi Messenger nie może uzyskać dostępu do treści wiadomości, jeśli używane jest szyfrowanie typu end-to-end. Dostawca usługi Messenger może jednak mieć dostęp do informacji o tym, że nawiązano komunikację i z jakiego urządzenia korzystano. Informacje te są przetwarzane przez dostawcę usługi Messenger; zastosowanie ma polityka prywatności dostawcy usługi Messenger. Usuwamy dane zebrane w tym procesie, gdy nie są już potrzebne lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.

Podstawą prawną jest art. 6(1), akapit 1(b) ROD

Rekrutacja 

Publikujemy ogłoszenia o pracę w celach rekrutacyjnych.

Aby przetworzyć Twoją aplikację, potrzebujemy od Ciebie pewnych danych.

Oprócz imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, potrzebujemy i przetwarzamy również inne dane kandydata, np. list motywacyjny, CV, certyfikaty lub notatki z rozmowy kwalifikacyjnej.

Usuwamy dane zebrane podczas procesu aplikacyjnego, gdy nie są one już potrzebne do celów aplikacji. Ma to miejsce po upływie maksymalnie sześciu miesięcy od zakończenia procesu aplikacji, jeśli kandydat nie został powołany. Nie ma to zastosowania, jeśli przepisy prawa nie zezwalają na usunięcie danych, jeśli dane są wymagane do dostarczenia dowodów lub jeśli użytkownik wyraźnie zgodził się na dłuższy okres przechowywania.

Jeśli poprosimy o zgodę użytkownika, np. na przechowywanie jego danych przez dłuższy czas, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, § 26 ust. 2 BDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych). 6(1), akapit 1(a) RODO, § 26(2) BDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych). W przeciwnym razie podstawą prawną jest Art. 6(1), akapit 1(b) RODO, § 26 BDSG.

Relacje biznesowe

Wymagamy danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów na usługi oferowane przez nas lub przez użytkownika.

W kontekście inicjowania lub realizacji umowy wymagamy danych osobowych użytkownika w celu ustanowienia, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz wypełnienia powiązanych zobowiązań umownych. Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji zawartej z nim umowy, a także w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, np. prawa handlowego lub podatkowego. Może to obejmować przekazywanie danych podwykonawcom, dostawcom usług płatniczych lub organom administracji.

Zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących umowy przez dziesięć lat. Ograniczamy jednak przetwarzanie, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne wyłącznie do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Podstawą prawną jest Art. 6(1), akapit 1(b) RODO.

Reklamy kierowane do obecnych klientów

Jeśli użytkownik zostanie naszym klientem, możemy użyć jego adresu e-mail, aby zaoferować mu reklamy podobnych towarów lub usług.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takim reklamom, w szczególności informując nas o tym za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w nocie prawnej. Jeśli przez okres dwóch lat nie będziemy wysyłać użytkownikowi żadnych reklam, zablokujemy jego adres e-mail przed otrzymywaniem reklam. Do przechowywania adresu e-mail użytkownika stosuje się odpowiednio przepisy prawa handlowego i podatkowego dotyczące zakupów dokonanych u nas przez użytkownika.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG (niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Newslettery

Chcielibyśmy od czasu do czasu przesyłać interesujące wiadomości i informacje o naszej firmie lub naszych ofertach w formie biuletynu e-mail.

W tym celu wymagana jest zgoda użytkownika zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz podanie co najmniej adresu e-mail, na który ma być wysyłany newsletter. Podane są informacje obowiązkowe. Podanie innych danych jest dobrowolne, np. w celu zwrócenia się do użytkownika osobiście lub zindywidualizowania biuletynu.

Zamierzamy stale optymalizować nasz biuletyn, aby oferować naszym czytelnikom odpowiednie treści. W tym celu mierzymy wydajność naszego newslettera. W związku z tym informujemy, że oceniamy również zachowanie użytkowników związane z otwieraniem i klikaniem.

W celu oceny zachowań związanych z otwieraniem, nasze newslettery zawierają tak zwane piksele śledzące, które są pojedynczymi pikselowymi plikami graficznymi przechowywanymi na naszym serwerze internetowym. Po otwarciu biuletynu ten piksel śledzący jest ładowany z naszego serwera internetowego, a informacje o odbiorcy wiadomości e-mail, takie jak czas wizyty i adres IP odbiorcy, są do nas przesyłane.

Nasze newslettery zawierają tzw. spersonalizowane linki. Jeśli użytkownik otworzy taki link, możemy gromadzić informacje na jego temat, w szczególności informacje o kliknięciu linku.

Chociaż istnieją techniczne możliwości dalszej analizy, jesteśmy zainteresowani wyłącznie otrzymywaniem zagregowanych danych, tj. ocen statystycznych bez profilowania, które odnoszą się do wskaźnika otwarcia newslettera i otwarcia poszczególnych linków.

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego subskrypcji. Zgodę można wycofać, klikając łącze podane w wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając nam bezpośrednią wiadomość. Jeśli przez okres dwóch lat nie będziemy wysyłać użytkownikowi żadnych reklam, usuniemy jego adres e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera. Wygaśnięte oświadczenie o wyrażeniu zgody zostanie usunięte po upływie okresów przedawnienia wynikających z przepisów dotyczących konkurencji i praw osobistych.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a i f RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Konferencje internetowe

Konferencje internetowe obejmują spotkania online, wideokonferencje, udostępnianie ekranu lub webinaria. Do ich realizacji korzystamy z usług dostawców usług. W tym celu przetwarzane będą dane rejestracyjne i kontaktowe użytkownika, a także dane komunikacyjne gromadzone podczas konferencji.

Usługodawca może przetwarzać dane dotyczące użytkowania i metadane w celu optymalizacji swoich usług. Cel i zakres gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika, a także związane z tym prawa użytkownika i opcje ustawień dotyczące ochrony prywatności użytkownika przez zewnętrznego dostawcę można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności danego dostawcy. W szczególności korzystamy z usług następujących dostawców usług:

Jeśli poprosimy o zgodę na korzystanie z usług, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1), akapit 1(a) RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1), akapit 1(b) RODO.

Usługi podmiotów zewnętrznych

Korzystamy z usług stron trzecich w celu optymalizacji naszych ofert.

Bezpośrednie połączenie z serwerami zewnętrznego dostawcy może zostać nawiązane, gdy użytkownik odwiedza ofertę zawierającą taką usługę. Zewnętrzny dostawca otrzymuje w ten sposób informację, że użytkownik lub jego adres IP uzyskał dostęp do odpowiedniej strony naszej oferty.

Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy usług, dostawca zewnętrzny może przypisać wizytę w naszej ofercie do konta użytkownika. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z usługami, na przykład klikając przycisk, zostanie to przesłane bezpośrednio z urządzenia końcowego użytkownika do zewnętrznego dostawcy. Jeśli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia jego danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę, u którego posiada konto, musi wylogować się z odpowiedniego konta przed odwiedzeniem naszych ofert.

W niektórych przypadkach stosowane są procedury identyfikacji i rozpoznawania, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i/lub generowane na podstawie automatycznie przesyłanych informacji. Mogą to być pliki cookie lub procedury odcisków palców. W razie potrzeby możemy zapewnić narzędzie, za pomocą którego można kontrolować korzystanie z tych procedur.

Należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych danego dostawcy, aby uzyskać informacje na temat zakresu gromadzenia i wykorzystywania danych użytkownika, a także jego praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności przez zewnętrznego dostawcę.

Usługi wbudowane:

Osadzamy usługi stron trzecich, aby uczynić nasze oferty bardziej merytoryczne poprzez świadczenie dodatkowych usług.

W szczególności na naszej stronie internetowej osadzamy usługi następujących dostawców:

(jeśli usługi Google są osadzone, ładowane są również czcionki Google: Google Fonts – Witryna: https://fonts.google.com/ ; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy)

 

 

Usługi analityczne:

Korzystamy z usług analitycznych w celu rejestrowania i statystycznej oceny zachowań użytkowników odwiedzających nasze oferty oraz wykorzystania wyników w celu ulepszenia naszych ofert i uczynienia ich bardziej interesującymi dla Ciebie jako użytkownika.

W szczególności korzystamy z następujących narzędzi analitycznych na naszej stronie internetowej:

Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych. Plików cookie używamy do analizy i optymalizacji, jeżeli z wyprzedzeniem uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku pliki cookie są wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zakresu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online i procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Dane są przetwarzane wyłącznie w Niemczech.

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionych interesach związanych z optymalizacją naszych ofert online. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, identyfikatory rejestracji lub urządzenia, zostaną zanonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. etracker nie wykorzystuje danych do żadnych innych celów, nie łączy ich z innymi danymi ani nie przekazuje ich stronom trzecim.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu przedstawionych danych. Sprzeciw nie pociąga za sobą żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Jeśli poprosimy użytkownika o zgodę na korzystanie z usług, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1), akapit 1(a) RODO. W przeciwnym razie podstawą prawną jest Art. 6(1), akapit 1(f) RODO, zgodnie z którym nasze uzasadnione interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Dostawca usług

Zawarliśmy odpowiednie umowy z dostawcami usług, którzy współpracują z nami w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO. 28 RODO.

Jeśli korzystamy z usług dostawców usług w tak zwanych krajach trzecich poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak zobowiązania umowne, dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w krajach trzecich o poziomie ochrony danych zatwierdzonym zgodnie ze standardowymi klauzulami ochrony danych Komisji Europejskiej.

Na Państwa prośbę udzielimy bardziej szczegółowych informacji.

Prezentacje w mediach społecznościowych

Przeprowadzamy prezentacje w mediach społecznościowych, aby komunikować się z naszymi klientami, zainteresowanymi stronami i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach. Zasadniczo pliki cookie są przechowywane na komputerach użytkowników. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, z których witryna ustawiająca plik cookie (w tym przypadku sieć społecznościowa) może uzyskać określone informacje.

Pliki cookie umożliwiają tworzenie statystyk dotyczących korzystania z prezentacji w sieci społecznościowej. Z tego powodu zawarliśmy umowę o wspólnej kontroli przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie może mieć miejsce niezależnie od tego, czy użytkownik posiada profil w sieci społecznościowej i czy jest w niej zalogowany podczas wizyty. Ponadto dane użytkownika są również regularnie wykorzystywane do celów reklamowych poprzez tworzenie profili użytkowników (zwłaszcza zarejestrowanych użytkowników) pod kątem zachowań związanych z użytkowaniem. Dane użytkownika są również wykorzystywane do umieszczania odpowiednich reklam. Sieć społecznościowa może również powiązać wizytę na naszej prezentacji z profilem użytkownika. W odniesieniu do naszych postów lub wizyt w naszej prezentacji możemy przeglądać statystyki (zwłaszcza demograficzne i geograficzne) dotyczące użytkowania w formie zanonimizowanej. W razie potrzeby sieć społecznościowa oferuje narzędzie lub opcje ustawień, za pomocą których można kontrolować korzystanie z tych procedur.

Podstawą prawną naszej obecności w mediach społecznościowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1), akapit 1(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest kompleksowe i zoptymalizowane informowanie użytkowników. Pragniemy podkreślić, że tylko dana sieć społecznościowa ma dostęp do pełnych danych, a zatem wszelkie żądania informacji powinny być kierowane bezpośrednio do sieci społecznościowej.

 

Umowa o współadministrowanie:

Sieć społecznościowa może dostarczać nam informacji o zachowaniu osób odwiedzających naszą prezentację, ale wyłącznie w formie statystyk. Uzyskane spostrzeżenia pomagają nam ulepszać nasze oferty i czynić je bardziej interesującymi dla odwiedzających. W tym celu zawarliśmy umowę o współadministrowanie z siecią społecznościową w związku z gromadzeniem danych od naszych odwiedzających.

W szczególności zawarliśmy umowę z następującymi sieciami społecznościowymi:

Informacje, w tym charakter, zakres i cel przetwarzania oraz korzystanie z przysługujących praw, można znaleźć w dostarczonych informacjach.

Twoje prawa

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych:

 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego danych, może w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec bezpośredniej korespondencji. Jeśli wymaga tego szczególna sytuacja użytkownika, może on również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1), akapit 1(f) RODO.