Společnost

Ochrana Informací

Prohlášení společnosti agriKomp O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Pro lepší čitelnost jsou informace psány v mužském tvaru, ale termíny platí pro všechna pohlaví.

 

Předmět

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, když využíváte naše nabídky a procesy popsané níže.

Osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou veškeré informace, které se vás mohou osobně týkat, např. vaše jméno, vaši e-mailovou adresu a využití našich nabídek.

 

Správce

„Správcem“ ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (odpovědná osoba) je agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 10, 664 47 Střelice, Česká Republika, Tel.: +420 530 508 832, E-Mail: info@agrikomp.cz

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@agrikomp.cz nebo poštou na naši adresu s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

 

Údaje o prohlížeči

Když navštívíte naše webové stránky, webový server, na kterém jsou naše webové stránky hostovány, automaticky shromažďuje následující údaje, které jsou přenášeny vaším prohlížečem:

  • IP adresa vašeho zařízení
  • Datum a čas žádosti
  • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
  • Stav přístupu a objem přenesených dat
  • Informace o produktu a verzi vašeho prohlížeče
  • Operační systém vašeho zařízení
  • Webová stránka, ze které byla naše webová stránka otevřena

 

Tyto údaje jsou nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti našich webových stránek. Příjemcem je v tomto kontextu náš server.

IP adresa vašeho zařízení je uložena pouze po dobu používání webové stránky a poté je okamžitě smazána nebo anonymizována.

Právním základem je čl. 6(1), pododstavec 1(f) GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů.

 

Funkční soubory cookies

Používáme cookies, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek.

Cookies jsou malé textové soubory, které náš webový server odešle do vašeho prohlížeče při návštěvě naší webové stránky a ukládají se do vašeho počítače pro pozdější použití. Cookies nám umožňují identifikovat váš internetový prohlížeč.

Soubory cookies používáme k přístupu k vašim preferencím, k zadávání vašich osobních údajů do vstupní masky při budoucích interakcích s našimi webovými stránkami nebo k ověření vašeho oprávnění.

Soubory cookies relace se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Ostatní soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí předem nastavené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookies. Přesnou dobu uložení najdete v nastavení prohlížeče.

Konkrétně používáme následující funkční soubory cookies:

název cookiesposkytovatelfunkcedoba
borlabs-cookieagrikomp.comPoužívá se k určení nastavení soukromí návštěvníků vybraných v nástroji pro souhlas.6 měsíců
wp-wpml_current-languageagrikomp.comSlouží k poskytování obsahu návštěvníkům v příslušném jazyce.meeting

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých požadavků, například můžete odmítnout přijímat soubory cookies třetích stran nebo všechny soubory cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

Právním základem je čl. 6(1), pododstavec 1(f) GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů.

 

Vaše požadavky

Poskytujeme různé způsoby, jak nás kontaktovat, např. naše adresa, naše e-mailová adresa, naše telefonní číslo, chatovací systémy, online schůzky, sociální média a náš kontaktní formulář.

Když nás kontaktujete, používáme údaje, které nám poskytnete, jako je vaše e-mailová adresa, vaše jméno a obsah vašeho dotazu, ke zpracování vašeho požadavku.

Během komunikace můžeme také používat Messenger. Jste oprávněni kdykoli použít naše další komunikační prostředky. Poskytovatel služby Messenger nemá přístup k obsahu zprávy, pokud je použito šifrování typu end-to-end. Poskytovatel kurýrní služby však může mít přístup k informacím, že byla provedena komunikace a které zařízení bylo použito. Tyto informace zpracovává poskytovatel Messengeru, platí zásady ochrany osobních údajů poskytovatele Messengeru.

Údaje shromážděné v tomto procesu vymažeme, když již nejsou nutné, nebo omezíme zpracování, pokud k tomu existují zákonné povinnosti ukládat.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) GDPR.

 

Inzerce

Zveřejňujeme pracovní inzeráty pro účely náboru.

Ke zpracování vaší žádosti od vás potřebujeme určité údaje.

Kromě vašeho jména a kontaktních údajů potřebujeme a zpracováváme také vaše další údaje uchazeče, např. vaši žádost, životopis, certifikáty nebo poznámky k pohovoru.

Údaje shromážděné během procesu podávání žádosti vymažeme, když již údaje nejsou potřebné pro účely žádosti. K tomu dojde maximálně po šesti měsících po dokončení procesu podávání žádostí, pokud žadatel nebyl jmenován. To neplatí, pokud právní předpisy výmaz nedovolují, jsou-li údaje vyžadovány pro dokazování nebo pokud jste výslovně souhlasili s delší dobou uložení.

Pokud vás požádáme o souhlas, např. pro uchování vašich údajů po delší dobu, právním základem je čl. 6(1), pododstavec 1(a) GDPR, § 26(2) BDSG (německý zákon o ochraně osobních údajů). V opačném případě je právním základem čl. 6(1), pododstavec 1(b) GDPR, § 26 BDSG.

 

Obchodní vztah

Osobní údaje potřebujeme pro uzavírání a plnění smluv o službách nabízených námi nebo vámi.

V rámci zahájení nebo realizace smlouvy požadujeme vaše osobní údaje pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních povinností. Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy s vámi, jakož i za účelem dodržení stávajících zákonných požadavků, např. obchodní nebo daňové právo. To může zahrnovat předávání údajů subdodavatelům, poskytovatelům platebních služeb nebo orgánům.

Podle požadavků obchodního a daňového práva jsme povinni uchovávat smluvní údaje po dobu deseti let.

Zpracování však omezíme, pokud je zpracování vašich údajů nezbytné pouze pro splnění zákonných povinností.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) GDPR.

 

Reklamy stávajícím zákazníkům

Pokud se stanete zákazníkem, můžeme vaši e-mailovou adresu použít k tomu, abychom vám mohli nabízet reklamy na podobné zboží nebo služby.

Proti této reklamě můžete kdykoli vznést námitku, zejména tím, že nás budete informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Právním upozornění. Pokud vám po dobu dva let nezašleme žádné reklamy, zablokujeme příjem reklam na vaši e-mailovou adresu. Na uložení vaší e-mailové adresy se přiměřeně vztahují ustanovení obchodního a daňového práva týkající se vašeho nákupu u nás.

Právním základem je čl. 6(1), pododstavec 1(f) GDPR ve spojení s § 7(3) UWG (německý zákon proti nekalé soutěži), přičemž naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů.

 

Informační bulletiny

Rádi bychom vám příležitostně zasílali zajímavé novinky a informace o naší společnosti nebo našich nabídkách formou e-mailového newsletteru.

Za tímto účelem vyžadujeme váš souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů a minimálně e-mailovou adresu, na kterou má být newsletter zasílán. Jsou uvedeny povinné informace. Ostatní podrobnosti jsou dobrovolné, např. abychom vás osobně oslovovali nebo individualizovali newsletter.

Náš newsletter hodláme neustále optimalizovat, abychom našim čtenářům nabízeli vhodný obsah. Za tímto účelem měříme výkon našeho newsletteru. Musíme vás proto informovat, že hodnotíme také vaše chování při otevírání a klikání.

Pro vyhodnocení chování při otevírání obsahují naše newslettery tzv. sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory uložené na našem webovém serveru. Při otevření newsletteru je tento sledovací pixel načten z našeho webového serveru a jsou nám předány informace o příjemci e-mailu, jako je čas návštěvy a IP adresa příjemce.

Pro vyhodnocení klikacího chování obsahují naše newslettery tzv. personalizované odkazy. Pokud takový odkaz otevřete, můžeme o vás shromažďovat informace, zejména to, že jste na odkaz klikli.

Přestože existují technické možnosti pro další analýzu, zajímají nás pouze agregovaná data, tedy statistická vyhodnocení bez profilování, která se týkají rychlosti otevírání newsletteru a otevírání jednotlivých odkazů.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a z odběru newsletteru se odhlásit. Svůj souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu newsletteru nebo nám zašlete přímou zprávu. Pokud vám po dobu dva let nezašleme žádné reklamy, odstraníme vaši e-mailovou adresu z našeho distribučního seznamu newsletterů. Vaše prohlášení o souhlasu, jehož platnost vypršela, vymažeme po uplynutí promlčecích lhůt podle právních předpisů o hospodářské soutěži a osobnostních právech.

Právním základem je čl. 6(1), pododstavec 1(a) GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů.

 

Webové konference

Webové konference zahrnují pořádání online schůzek, videokonferencí, sdílení obrazovky nebo webinářů. K jejich implementaci využíváme poskytovatele služeb. Za tímto účelem budou zpracovány vaše registrační a kontaktní údaje a také komunikační údaje, které jsou shromážděny během konference.

Poskytovatel služeb může zpracovávat použití a metadata pro účely optimalizace svých služeb. Účel a rozsah shromažďování a používání vašich údajů, jakož i vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí ze strany třetího poskytovatele naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Konkrétně využíváme následující poskytovatele služeb:

Pokud požadujeme váš souhlas s používáním služeb, právním základem je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. V opačném případě je právním základem čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. b) GDPR.

Služby třetích stran

K optimalizaci našich nabídek využíváme služby třetích stran.

Když navštívíte nabídku obsahující takovou službu, může být navázáno přímé připojení k serverům poskytovatele třetí strany. Poskytovatel třetí strany tedy obdrží informaci, že jste vy nebo vaše IP adresa vstoupili na příslušnou stránku naší nabídky.

Pokud jste přihlášeni k poskytovateli služeb, může poskytovatel třetí strany přiřadit návštěvu naší nabídky k vašemu účtu. Pokud se službami interagujete, například kliknutím na tlačítko, bude to přeneseno přímo z vašeho koncového zařízení k poskytovateli třetí strany. Pokud si nepřejete shromažďování vašich osobních údajů poskytovatelem třetí strany, u kterého máte účet, musíte se před návštěvou našich nabídek odhlásit z příslušného účtu.

V některých případech se používají identifikační a rozpoznávací procedury, které jsou uloženy ve vašem zařízení a/nebo jsou generovány z automaticky přenášených informací. Ty mohou zahrnovat soubory cookies nebo procedury otisků prstů. V případě potřeby můžeme poskytnout nástroj, pomocí kterého můžete kontrolovat používání těchto postupů.

Rozsah shromažďování a používání vašich údajů, jakož i vaše práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí poskytovatelem, který je třetí stranou, naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

Zahrnuté služby:

Využíváme služby třetích stran, aby naše nabídky byly informativnější poskytováním doplňkových služeb.

Konkrétně na naše webové stránky vkládáme služby od následujících poskytovatelů:

: https://fonts.google.com/ ; ochrana osobních údajů: https://policies.google.com/privacy)

Analytické služby:

Analytické služby využíváme k zaznamenávání a statistickému vyhodnocování uživatelského chování návštěvníků našich nabídek a k využívání výsledků ke zlepšování našich nabídek a k tomu, aby byly pro vás jako uživatele zajímavější.

Podrobně na našich webových stránkách používáme následující analytické nástroje:

Ve výchozím nastavení nepoužíváme soubory cookies pro analýzu webu. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookies, získáme váš výslovný souhlas předem zvlášť. Pokud tomu tak je a souhlasíte, soubory cookies se používají k umožnění statistické analýzy rozsahu tohoto webu, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a testovacích postupů, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Cookies etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele. Údaje jsou zpracovávány výhradně v Německu.

Zpracování údajů je založeno na oprávněných zájmech o optimalizaci našich online nabídek. Vzhledem k tomu, že soukromí našich návštěvníků je pro nás velmi důležité, údaje, které mohou případně umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, registrace nebo ID zařízení, budou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. etracker údaje nepoužívá k žádnému jinému účelu, neslučuje je s jinými údaji ani je nepředává třetím stranám.

Proti uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku. Námitka nemá žádné nevýhodné důsledky.

Pokud požadujeme váš souhlas s používáním služeb, právním základem je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. a) GDPR. V opačném případě je právním základem čl. 6(1), pododstavec 1(f) GDPR, přičemž naše oprávněné zájmy vyplývají z výše uvedených účelů.

 

Poskytovatel služeb

Uzavřeli jsme odpovídající smlouvy s poskytovateli služeb, kteří s námi spolupracují při zpracování v souladu s čl. 28 GPDR.

Pokud využíváme poskytovatele služeb v takzvaných třetích zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, na základě zvláštních záruk, jako jsou smluvní závazky, budou vaše údaje zpracovávány pouze ve třetích zemích s úrovní ochrany údajů, která je schválena podle standardních doložek o ochraně údajů Evropské komise.

Bližší informace vám rádi poskytneme na vyžádání.

 

Prezentace na sociálních médiích

Děláme prezentace na sociálních sítích, abychom komunikovali s našimi zákazníky, zainteresovanými stranami a uživateli a informovali je o našich službách. Obecně jsou cookies ukládány na počítačích uživatelů. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk, ze kterých může stránka, která soubor cookies nastavuje (v tomto případě sociální síť), získat určité informace.

Cookies umožňují vytváření statistik o používání prezentace na sociální síti. Z tohoto důvodu jsme uzavřeli smlouvu o společné kontrole zpracování osobních údajů. Zpracování může probíhat bez ohledu na to, zda máte profil na sociální síti a jste do ní během návštěvy přihlášeni. Kromě toho jsou uživatelská data také pravidelně využívána pro reklamní účely vytvářením uživatelských profilů (zejména registrovaných uživatelů) pro uživatelské chování.

Uživatelská data slouží také k umístění vhodných inzerátů. Sociální síť může návštěvu naší prezentace také spojit s vaším profilem. V souvislosti s našimi příspěvky nebo návštěvami naší prezentace můžeme zobrazit statistiky (zejména demografické a geografické) o používání v anonymizované podobě. V případě potřeby vám sociální síť nabízí nástroj nebo možnosti nastavení, pomocí kterých můžete ovládat použití těchto postupů.

Právním základem pro fungování naší přítomnosti na sociálních sítích je čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem jsou komplexní a optimalizované informace uživatelů. Rádi bychom upozornili, že k úplným datům má přístup pouze příslušná sociální síť, a proto by jakékoli požadavky na informace měly být směřovány přímo na sociální síť.

Smlouva se společným správcem:

Sociální síť nám může poskytovat informace o chování návštěvníků naší prezentace, ale pouze ve formě statistik. Získané poznatky nám pomáhají zlepšovat naše nabídky a činí je pro vás jako návštěvníka zajímavějšími. Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu o společném správci se sociální sítí v souvislosti se shromažďováním údajů od našich návštěvníků.

Podrobně jsme uzavřeli smlouvu s následujícími sociálními sítěmi:

Informace včetně povahy, rozsahu a účelu zpracování a výkonu vašich práv naleznete v poskytnutých informacích.

 

Vaše práva

V souvislosti se svými údaji máte následující práva:

– Právo na informace

– Právo na opravu nebo výmaz

– Právo na omezení zpracování

– Právo vznést námitku proti zpracování

– Právo na přenositelnost údajů

– Právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů

Pokud jste nám udělili povolení ke zpracování vašich údajů, můžete toto povolení kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Proti direct mailu můžete kdykoli vznést námitku. Pokud to vaše konkrétní okolnosti vyžadují, můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 pododstavec 1 písm. f) GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

www.uoou.cz