Evropská unite

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

O PROJEKTU
Cíle projektu: Realizovaná technologie je ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří využívání obnovitelných zdrojů – bioplynu, pěstování jedné z nejvýznamnějších  energetických plodin kukuřice seté (Zea mays) environmentálně příznivějším způsobem díky systému smíšené kultury.

Označení: TH02030681
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek Ph.D., Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 1/2017 – 12/2020
Partneři projektu:
Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – hlavní příjemce
agriKomp Bohemia, spol. s r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON