Evropská unite

Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN

Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN

O PROJEKTU
Bioekonomika může být chápana jako cesta k udržitelné produkci a udržitelnému rozvoji, je hlavní prioritou Evropské komise a odráží se ve strategických dokumentech ale také v aktuálně otevřené výzvě Green Deal a v připravovaném programu Horizon Europe. Prezentace bioekonomiky a jejího potenciálu pro výzkum, vývoj a inovace pro malé a střední podniky je hlavní náplní projektu Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN podpořeného v rámci 4. výzvy programu ETA – COVID. (TL04000166).

Cílem projektu je vytvořit nástroje pro malé a střední podniky (MSP) umožňující implementaci principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím. Účelem projektu je vytvořit nové obchodní modely pro MSP a metodiku implementace těchto  obchodních modelů v MSP, zpracovat případové studie implementace těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech jako podklad pro následování a inovovat vzdělávání pro MSP v oblasti BE s využitím moderních IT technologií.

Označení: TL04000166
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek Ph.D, Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 11/2020 – 10/2022
Partneři projektu:
AVO – Aktivity pro výzkumné organizace AVO, o.p.s. – hlavní příjemce
ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
agriKomp Bohemia s.r.o. – hlavní příjemce
Klastr MECHATRONIKA, z.s.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program ETA – 4. výzva – COVID