Evropská unite

Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích

Pilotní jednotka pro redukci digestátu v bioplynových stanicích

O PROJEKTU
Cílem projektu je návrh,  instalace a úspěšné zprovoznění pilotní jednotky pro redukci digestátu v bioplynové stanici. Digestát je kapalným vedlejším  roduktem výroby bioplynu s vysokým obsahem vody a nízkou koncentrací hnojivých látek. Technologie bude schopna snížit objem digestátu a tím omezit vysoké náklady spojené s jeho skladováním a přepravou, stejně jako redukovat nežádoucí environmentální dopady (emise, spotřeba fosilních paliv). Produkty zahuštění digestátu budou koncentrované organické hnojivo a čistá voda využitelná k zavlažování či v přidružené zemědělské výrobě. Hlavním zdrojem energie pro zahušťovací zařízení bude odpadní teplo ze spalování bioplynu. Jedním z dílčích cílů vývojové činnosti bude plná automatizace provozu a možnost vzdálené správy zařízení.

Označení: FW03010481
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Magda Vičíková, Ing. Karel Vyškovský
Doba řešení: 2/2021 – 12/2023
Partneři projektu:
PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. – hlavní příjemce
Vysoké učení technické v Brně – Fakutla strojního inženýrství
agriKomp Bohemia s.r.o.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – 3. veřejná soutěž – Program
průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 –
TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI