Evropská unite

Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru

Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru

O PROJEKTU
Získání nových poznatků a znalostí v atraktivní oblasti membránových separačních procesů, co by perspektivní technologie pro odstraňování amoniaku z technologického stupně úpravy digestátu, s následným zpracováním odpadních produktů z tohoto separačního stupně. Publikační a konferenční aktivity, které zvyšují konkurenceschopnost v rámci akademických pracovišť s obdobným zaměřením.

Praktické prosazování se v realizační oblasti průmyslu i celé společnosti. Vytváření kvalitních a dlouhodobých kontaktů s průmyslovými podniky s vysokou odborností a dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby membránových modulů a v oblasti projekce, konstrukce a dodávek procesních celků.

Označení: TH04030198
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek Ph.D., Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 1/2019 – 12/2022
Partneři projektu:
MVB OPAVA CZ s.r.o. – hlavní příjemce
agriKomp Bohemia s.r.o.
ZENA s.r.o.
VUT Brno
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON