Evropská unite

Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití

Nová technologie a zařízení na chemickou úpravu kapalné frakce digestátu a rozšíření jeho využití

O PROJEKTU
agriKomp Bohemia s.r.o. je partnerem projektu podpořeného v rámci 4. veřejné soutěže programu Alfa – TAČR, jehož cílem je  vyvinout novou technologii pro úpravu fugátu k jeho efektivnějšímu a environmentálně příznivějšímu cílovému využití.

Partneři společně vyvíjejí novou technologii pro chemickou úpravu a následné rozdělení fugátu na kapalnou složku – vodu a pevnou složku – zahuštěný fugát. Vodu bude možno přivést na stávající ČOV nebo vypustit přímo do vodoteče, použít k zavlažování a podobně, zahuštěný fugát bude smíchán s pevným výstupem ze separátoru – separátem a využit jako vysoce kvalitní hnojivo, použit jako podestýlka pro ustájení hospodářských zvířat nebo ke kompostování a rekultivaci.

Původní technologie využití koncového produktu vedla k výstavbě objemných skladovacích jímek a ke skladování kapalné frakce, tedy i značného množství balastní vody a následnému vyvážení kapalného digestátu nebo fugátu pomocí cisternových vozidel a aplikaci na půdu prostřednictvím postřikovačů a radličkových aplikátorů. Nová technologie zajistí, převedení veškerých využitelných živin do pevné fáze, která bude snadněji skladována a na půdu aplikována rozmetáním s následným zaoráním. Tím bude do půdy vracen i větší podíl pevné složky. Voda bude průběžně odváděna a využívána a nebude zvyšovat nároky na skladovací kapacity kapalného podílu.

Označení: TA04021623
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Karel Vyškovský, Ing. Martin Mrůzek Ph.D., Ing Radek Házy, Ing. Magda
Vičíková
Doba řešení: 1/2014 – 12/2017
Partneři projektu:
Zemědělský výzkum, spol. s r. o. – hlavní příjemce
agriKomp Bohemia s.r.o.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program ALFA