Evropská unite

Inovace fermentačního procesu

Inovace fermentačního procesu

O PROJEKTU
Projekt řeší nové možnosti úpravy substrátů vstupujících do fermentačního procesu,  které v současné době stávajícími technologiemi není možné pro výrobu bioplynu využívat. Hlavním cílem je  vytvořit novou technologii a nové postupy s využitím úpravy lignocelulózy ultrazvukem a vyvinout nové zařízení.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek Ph.D., Ing. Karel Vyškovský, Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 09/2016 – 2/2019
Partneři projektu:
agriKomp Bohemia s.r.o. – hlavní příjemce
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zdroje financování: OP PIK MPO České republiky