Evropská unite

Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie fermentace

Zvýšení hodnoty odpadů a vývoj nové technologie fermentace

O PROJEKTU
Cílem projektu je dále vývoj nového zařízení pro odsíření bioplynu cílené pro málo kapacitní bioplynové stanice. Účelem projektu je posunout produkci žadatele na vyšší technologickou úroveň a rozšířit portfolio produktů cílené na nové i stávající zákazníky společnosti a podpořit pronikání na zahraniční trhy.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025084
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek Ph.D., Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 02/2021 – 5/2023
Partneři projektu:
agriKomp Bohemia s.r.o. – hlavní příjemce
Zemědělský výzkum spol. s r. o.
Zdroje financování: OP PIK MPO České republiky