Evropská unite

Veletrhy & akce

Veletrhy & akce

Odstraňování amoniaku z fugátu bioplynových stanic pomocí membránového kontaktoru

O PROJEKTU


Získání nových poznatků a znalostí v atraktivní oblasti membránových separačních procesů, co by perspektivní technologie pro odstraňování amoniaku z technologického stupně úpravy digestátu, s následným zpracováním odpadních produktů z tohoto separačního stupně. Publikační a konferenční aktivity, které zvyšují konkurenceschopnost v rámci akademických pracovišť s obdobným zaměřením. Praktické prosazování se v realizační oblasti průmyslu i celé společnosti. Vytváření kvalitních a dlouhodobých kontaktů s průmyslovými podniky s vysokou odborností a dlouholetými zkušenostmi v oblasti vývoje a výroby membránových modulů a v oblasti projekce, konstrukce a dodávek procesních celků.

Klíčová slova: amoniak

Označení: TH04030198

Originální jazyk: čeština

Řešitelé: Ing. Martin Mrůzek, Ph.D., Ing. Magda Vičíková
– hlavní řešitel (01.01.2019 – 31.12.2022)

Partneři projektu:
agriKomp Bohemia s.r.o.
– spolupříjemce (01.01.2019 – 31.12.2022)
ZENA s.r.o.
– spolupříjemce (01.01.2019 – 31.12.2022)

VUT Brno
– spolupříjemce (01.01.2019 – 31.12.2022)
MVB OPAVA CZ s.r.o.
– příjemce (01.01.2019 – 31.12.2022)

Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
– plně financující (2019-01-01 – 2022-12-31)