Evropská unite

Technologie pro využití kalů z recyklace průmyslových odpadních vod

Technologie pro využití kalů z recyklace průmyslových odpadních vod

O PROJEKTU
Rostoucí míra recyklace vod z průmyslových odvětví je a bude spojena se zvýšenou produkcí nových typů odpadních kalů. Cílem projektu je nalezení technologického postupu pro efektivní zpracování odpadních kalů, tj. s důrazem na využití jejich energetického a materiálového potenciálu. Za tímto účelem bude v období jednoho roku odebírána odpadní voda (OV) z vybraných průmyslových provozů. Z odebrané OV bude s využitím recyklačních metod (mechanických,  membránových, tepelných) připravován odpadní kal, který bude následně podroben anaerobnímu rozkladu za vzniku bioplynu.

Experimentální poznatky budou analyzovány s cílem definovat takový zpracovatelský postup (technologii), který umožní efektivní využití kalův bioplynových stanicích a zároveň zachová požadovanou kvalitu recyklované vody.
Označení: TQ03000374
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Magda Vičíková, Ing. Michaela Šálková, Ing. Monika Štěpničková
Doba řešení: 1/2024-12/2025
Partneři projektu:
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství – hlavní příjemce
agriKomp Bohemia s.r.o.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program SIGMA: 2. veřejná
soutěž – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice