Evropská unite

Eliminace volatilních látek

Eliminace volatilních látek

Eliminace volatilních látek z odpadních vod se současnou konverzí v druhotně využitelnou surovinu při využití mikroporézních dutých vláken

O PROJEKTU
Cílem projektu je komplexní technologie zachytávající amoniakální dusík z odpadních vod z průmyslové a zemědělské činnosti, z ČOV stanic, bioplynových stanic, průsakových vod ze skládek komunálního odpadu a jeho transformaci do opětovně využitelné formy amoniakálního hnojiva s postupným uvolňováním živin.

Označení: FW06010715
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Magda Vičíková; Ing. Radek Házy
Doba řešení: 3/2023-12/2026
Partneři projektu:
MVB OPAVA CZ s.r.o. – hlavní řešitel
ZENA s.r.o.
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická
agriKomp Bohemia s.r.o.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program TREND – 6. veřejná
soutěž