Evropská unite

Využití siláže vyrobené z “řepných skrojků a obilné slámy” při kritickém nedostatku kukuřičné siláže

Využití siláže vyrobené z “řepných skrojků a obilné slámy” při kritickém nedostatku kukuřičné siláže

O PROJEKTU
Cílem projektu je ověření  možnosti využití siláže vyrobené z “řepných skrojků a obilné slámy” pro potřeby udržení produkce bioplynu či samotného chodu bioplynových stanic (BPS) v případě nedostatku klíčové kukuřičné biomasy ovlivněné extrémy počasí. V rámci energetické bezpečnosti narůstá význam podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů produkujících bioplyn a el. energii, vzhledem k tomu je dostatek suroviny vstupující do procesu metanogeneze klíčovým prvkem. Na zákl. sérií laboratorních experimentů bude navržena a upřesněna metodika na produkci a využití náhradní siláže v rámci energetické bezpečnosti produkce energie v BPS. Získané poznatky budu ověřeny v rámci zkoušek v poloprovozním mikrofermentoru. Výsledky projektu budou využitelné v podnicích, které provozují zemědělské BPS.
Označení: TS01020188
Originální jazyk: čeština
Řešitelé: Ing. Magda Vičíková
Doba řešení: 7/2024 – 6/2028
Partneři projektu:
Zemědělský výzkum,spol. s r.o. – hlavní řešitel
Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta
agriKomp Bohemia s.r.o.
Zdroje financování: Technologická agentura ČR – Program THÉTA 2 –
Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost