Control components

Elastyczne wykorzystanie biogazu

wirtualna elektrownia!

Instalacja biogazowa to w istocie połączenie elektrowni z magazynem energii. To Państwo decydujecie, kiedy i z jakim obciążeniem ma pracować instalacja. Stawia to biogazownie jako najbardziej cenne źródło spośród wszystkich OZE.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku energii i pogodzeniu produkcji energii ze zmiennym popytem wprowadziliśmy usługę tzw. "elektrowni wirtualnej", która łączy ze sobą biogazownie zlokalizowane w różnych miejscach kraju. Dzięki informacjom sływającym w czasie rzeczywistym z PSE oraz TGE jesteśmy w stanie dostosować pracę naszych instalacji pod aktualne potrzeby rynku (energy2market).