BIOGAZWONIE ROLNICZE i BIOMETANOWNIE

agriKomp Polska

Postaw na biogaz!
Z nami możesz więcej!

PROFIL FIRMY

agriKomp Polska wywodzi się od ambitnej idei, tworzenia
niespotykanych dotychczas perspektyw dla rolnictwa poprzez
wejście w nowy segment rolnictwa energetycznego.
Od rozpoczęcia działalności agriKomp w Polsce w 2010 roku
pomyślnie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów. Obecnie
nasz zespół liczy już ponad 40 osób odpowiedzialnych za
przygotowanie inwestycji, począwszy od spraw administracyjnych przez budowę po serwis i laboratorium. Ponadto aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia niezbędnych rozwiązań w zakresie biogazowni rolniczych w polskim porządku prawnym oraz sektorze energetycznym.

OGRANICZENIA ZAMIENIAMY W MOŻLIWOŚCI

Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych niesie ze sobą ogromny potencjał. Odnawialne źródła energii posiadają jedną zasadniczą cechę – są niewyczerpalne. I to wykorzystujemy! Przyglądając
się ogólnie pojętej branży rolniczej, zauważamy trudności, z którymi rolnik czy przedsiębiorca musi sobie radzić. Są to przede wszystkim coraz bardziej restrykcyjne normy korzystania ze środowiska przy prowadzeniu hodowli zwierząt, wysokie koszty zakupu nawozów naturalnych, a także ograniczenia w zakresie dywersyfikacji przychodów.
Nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i pozwala osiągnąć stałe i pewne źródło dochodu!

Environmental policy

Quality policy

HISTORIA agrikomp polska

2010

Wyjątkowy rok 2010 – to wtedy w małej miejscowości na południu Wielkopolski powstała ( wówczas zaledwie kilku osobowa) filia miedzynarodowej grupy agriKomp.

2012

Już w  2012 roku świętowaliśmy ukończenie pierwszej wybudowanej przez nas biogazowni. Inwestycja o początkowej mocy 330 kW, rozbudowana później do mocy 990kW w m. Szklarka Myślniewska jest naszym najstarszym zrealizowanym projektem. Funkcjonuje do dziś.

2016

Od 2016 roku podejmujemy się różnych inicjatyw na rzecz zniesienia barier i poprawy warunków inwestycyjnych dla biogazowni. Obecny Prezes agriKomp Polska -Przemysław Krawczyk rozpoczął wtedy współpracę z Radą OZE Konfederacji Lewiatan.

2017

W 2017 roku otworzyliśmy nowoczesne biuro, aby stworzyć swobodną przestrzeń pracy nad wciąż rosnącą liczbą projektów.

2018

Ogromny sukces osiągnęliścy w 2018 roku otrzymując tytuł “Biogaz – Dostawca Roku 2018”

2022

Rok 2022 przyniósł powołanie Prezesa agriKomp Polska na członka Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Biogazu i Biometanu przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Nie ustajemy w wysiłkach, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla funkcjonowania biogazowni rolniczych!