Consultancy and Planning

Zaprojektujemy Twoją biogazownię !

– wykorzystaj nasze doświadczenie !

Kompleksowe podejście do Państwa potrzeb wymaga od nas dostarczania odpowiednich usług już pierwszych zamysłów o własnej instalacji.

Jesteśmy liderem pod względem ilości uzyskanych pozwoleń na budowę w Polsce

Zapytaj o ofertę!

 Doświadczenie

 

Nasza oferta obejmuje:

  • Przygotowanie koncepcji technologicznej instalacji oraz zagospodarowania terenu
  • Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
  • Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy
  • Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania Decyzji o Warunkach Przyłączenia do Sieci Energetycznej
  • Opracowanie kompletnych Projektów Budowlanych oraz Wykonawczych
  • Opracowanie wszystkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji projektu, np. Pozwolenie wodnoprawne itp. 
  • Przygotowanie projektu do systemu aukcyjnego NOWOŚĆ!

 Biogazownia rolnicza Renska Wies


icon pdf file Consultancy & Planning - planowanie biogazowni rolniczej A-Z


Financing

Finansowanie i Tworzenie modelów operacyjnych

– znajdziemy sposoby i środki!

Na postawie obliczeń ekonomicznych instalacji pomożemy Państwu w zapewnieniu dogodnego finansowania Państwa projektu.

Korzystając z długoletniego partnerstwa z instytucjami finansującymi z całej Europy możemy zaoferować różne sposoby finansowania, m.in.:

  • finansowanie zewnętrzne poprzez bank lub Inwestora strategicznego
  • wykup udziałów w projekcie przez Inwestora strategicznego
  • zakup całego projektu przez Inwestora strategicznego

 

 


icon pdf file Financing - ważne elementy biogazowni rolniczych


enzymaxx

LABORATORIUM AGRIKOMP

- lepszy rozkład dzięki Enzymaxx!

Najlepsze wyniki prosesu fermentacyjnego dzięki Enzymaxx

Proces fermentacji przy zastosowaniu substratów włóknistych stawia wysokie wymagania w odniesieniu do stosowanych technologi oraz procesów biologicznych. Rozkład substratów o wysokiej zawartości suchej masy trwa zancznie dłużej oraz wymaga odpowiedniego mieszania aby zapobiec powstawaniu wysp i skorup wewnątrz zbiornika.

Enzymaxx został stworzony dzięki badaniom laboratoryjnych na podstawie, których opracowano mieszaninę enzymów i bakteri powodujących przyspieszony proces rozkładu materiału organicznego.

Głównym efektem działania substancji Enzymaxx jest upłynnienie zawartości zbiorników fermentacyjnych. Dzięki temu masa fermentacyjna w znacznie prostrzy sposób może być przepompowywana.

aufzaehlung Poprawa płynności masy, redukcja czasu mieszania 
aufzaehlung Redukcja powstawania pływających wysp oraz skorup
aufzaehlung Zapobiega powstawaniu niedrożności w układzie przepompowym
aufzaehlung Przyspiesza proces rozkładu substancji organicznych

labor service

LABORATORIUM AGRIKOMP 

nowoczesne i uniwersalne!

Wykorzystaj potencjał własnej instalacji

Warunkiem sukcesu biogazowni jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego serwisu techniczengo poprzez utrzymanie wszyskich urządzeń w stałej gotowości operacyjnej ale również stabilnego i wydajnego procesu fermentacyjnego. Wyniki i analizy zbierane sukcesywnie z ponad 800 instalcji pomagają sukcesywnie zwiększać wydajność procesów biologucznych.

Nasze laboratorium jest do dyspozycji wszyskim naszym klientom, służąc im pomocą przy ustalaniu odpowiednich dawek substratów.