DSC 0259 Kopia

Suszarnie na poferment

Nie tylko energia elektryczna!

Wykorzystanie ciepła

Biogazownia oprócz energii elektrycznej wytwarza również duże ilości ciepła. W sytuacji, gdy gospodarstwo zajmuje się hodowlą np. drobiu istnieje możliowść zagospodarowania jego nadwyżek do ogrzewania budynków inwentarskich.

W sytuacji jednak, gdy nie ma innej możliwości zagospodarowania nadwyżki cieplnej proponujemy rowiązanie jakim jest suszarnia na poferment.

Dzięki wykorzystaniu ciepłej wody użytkowej następuje redukcja wody zawartej w przeseparowanym pofermencie z 80% do 15-20%. Dzięki takiej konsystencji, wysuszony poferment może zostać wykorzystany do produkcji organicznego nawozu lub paliwa w formie brykietu/peletu.

Nie tylko poferment

Dzięki swojej uniwersalnej konstrukcji oferowane przez nas suszarnie mogą wykorzystywać również inny materiał, np. ziarna zbóż, warzywa itp.

 

sonderloesungen

KOMPLEKSOWO, PRZEMYŚLANIE i WARTOŚCIOWO

Dalczego nowy udoskonalony poferment?

Obecnie brak jest zadowalających rozwiązań, które pozwoliłyby na dalsze pod względem ekonomicznym i ekologicznym przetwarzanie pofermentu, który może być wykorzystywany jako niezwykle cenny nawóz. Konwencjonalne rozwiazania często nie są pozbawione wad takich jak nieprzyjemny zapach, powodujący zanieczyszczenie środowiska, wysokie zużycie energii przy niskiej efektywności procesu.

Proces agriKomp

Nowy proces agriKomp został opracowany w zasadniczo inny sposób. Główny nacisk położony jest na następujące kwestie:
aufzaehlung Zwiększenie zawartości suchej masy (SM) w pofermencie pochodzącym z biogazowni
aufzaehlung Wytwarzenie w pofermencie zwartego amoniaku za pomocą membrany w zakresie nanometrów by zminimalizować emisję.
Proces agriKomp polega na przetwarzaniu pofermentu pochodzącego z biogazowni do momentu, kiedy stanie się on wysokoskoncentrowanym nawozem. Osiąga się to poprzez ekstrakcję wody z pofermentu. Do tego celu wykorzystywane jest ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia silników. Obecnie w przypadku wielu biogazowni ciepło to nie jest w pełni wykorzystywane. Dzięki temu procesowi poferment pochodzący z biogazowni rolniczych może zostać w całości skoncentrowany. Proces jest całkowicie hermentyczny przez co nie ma możliwości emisji pyłów lub nieprzyjemnego zapachu.

 

Zalety procesu

aufzaehlung Skoncentrowany poferment ma znacznie mniejszą objętosć

  • Mniejsze koszty związane z zakupem nawozów
  • Znacznie mniej kursów z pofermentem na pola uprawne
  • Mniejsze zużycie paliwa
  • Mniejsze koszty transportu
  • Zmniejszone natężenie ruchu

Wiele osób mieszkających w pobliżu biogazowni jest przeciwnych tego typu instalacjom, głównie przez duże nateżenie ruchu zwiazane z wywozem pofermentu, dlatego jest to ważny argument na rzecz poprawy akceptacji biogazowni przez społeczeństwo.

aufzaehlung Przekształcenie lotnego amoniaku zawartego w pofermencie do stabilnego siarczanu amonowego pozwoli prawie całkowicie zapobiec emisji amoniaku

  • Użyźnienie wysokiej jakości nawozu mineralnego poprzez roztwór siarczanu amonowego 
  • Uniknięcie starty azotu: lotny amoniak przekształca się w stabilny siarczan amonowy 
  • Brak zapachów uciążliwych dla mieszkanców 
  • Oszczędność zwiazana z brakiem konieczności zakupowania dodatkowych nawozów zawierających azot

aufzaehlung Zwiększenie wydajności biogazowni poprzez wykorzystywanie ciepła odpadowego pochodzącego z chłodzenia silników.

Erweiterungen

Rozszerzenie

Dobre perspektywy: Inteligentne rozwiązania dla biogazu!

Utrzymuj tempo: Bądź stale innowacyjny!

Poszukują Państwo rozwiązań, które mogą stworzyć szanse do rozwoju?                                                                                                           Jako firma staramy sie ciągle rozwijać naszą działalność, aby móc oferować naszym klientom coraz bogatszą ofertę. 

Z nami jesteś zawsze na czasie!

Biogaz to nie tylko energia elektryczna oraz ciepło. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami w zakresie innowacyjnych rowiązań związanych z biogazowniami!

Instalacje Hybrydowe

Instalacje

Treść już wkrótce

Heading 3 – override it or delete it if not used.

This is a Paragraph - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Heading 3 – override it or delete it if not used.

This is a Paragraph - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Heading 3 – override it or delete it if not used.

This is a Paragraph - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

„This is a Paragraph and it is set (B) bold”, so Robert Bugar.