Guellewerk

Technologia biogazowni: znamy się na tym.

Specjaliści- od początku do końca.

Wysoka innowacyjność – nasza przewaga

Wizjonerskie podejście zalożycieli firmy Roberta Bugara i Michaela Engelhardta zadecydowało o podejściu naszej firmy do rynku i jest wyznacznikiem naszych decyzji po dzień dzisiejszy. agriKomp to nie tylko wydajna technologia i prosejonalna obsługa ale również innowacje, przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia.  Rozwiązania takie jak mobilne biogazownie Gullewerk oraz mieszadła Paddelgigant to tylko jedne z nielicznych przykładów inżynierii naszego działu R&D.

Najlepsze praktyki

Wszystkie zasadnicze komponenty znajdujące się w biogazowni zostały opracowane i wyprodukowane przez naszą firmę. To gwarantuje absolutną niezawodność i długotrwałą jakość. Kluczowe elementy takie jak elastyczna membrana biogazu BIOLENE, mieszadła Paddelgigant, dozownik do biomasy Vielfrass ustanowiły miedzynarodowe standardy w zakresie niezawodności i efektywności energetycznej.

Niezawodność - źródło sukcesu

Wybudowanie biogazowni zajmuje kilka miesięcy, współpraca w zakresie jej obsługi - kilkanaście lat. Ten argument decyduje o wyborze nasze firmy jako dostawcę rozwiązań technologicznych do projektów biogazowych. 

Jeśli chcesz wyprzedzić innych musisz być innowacyjny i musisz oferować niezawodne i wydajne produkty, a także zapewnić ich serwis. To wymaga powierzenia tego zadania doświadczonym inżynierom" - Robert Bugar.

anlagensysteme

Zaawansowane rozwiązania

zapewniające sukces !

Tak wiele rozwiązań
– dopasujemy najlepsze dla Twoich potrzeb!

 Wynik ponad 20 lat doświadczenia zaowocował możliwością dopasowania odpowiedniego rozwiązania technologicznego w zależności od posiadanych warunków.

Biogazownia dopasowana do Twojego biznesu!

Nasi konsultanci to doświadczeni praktycy posiadający dużą wiedzę. Wspólnie z Państwem skonfigurują instalację na miarę Państwa potrzeb i możliwości. Elementy takie jak posiadane grunty, ilość wytwarzanych odpadów, zapotrzebowanie na energię wpływają na wielkość przyszłej instalacji.

Wysokie standardy
– których możesz być pewien!

Używany przez nas standard ISO 9001:2008 oraz certyfikat CE Label prezentują podejście od utrzymywania wysokiej jakości obsługi. Zastosowanie wysokiej jakości podzespołów do budowy naszych komponentów zapewnia ich długotrwałą niezawodność.

Nasze biogazownie
- dla hodowców zwierząt !

Wykorzystaj niewykorzystywane. Zastosowanie powstających w gospodarstwie odpadów takich jak gnojowica lub obornik czyni biogazownię instalacją niezwykle wkomponowaną w prowadzoną działalność ograniczając przy tym jego negatywne skutki oddziaływania na środowisko.

digestate processing

Obróbka pofermentu - DÜNGERWERK

ulepszenie, zagęszczenie, separacja:

Cały proces agriKomp składa się z dwóch procesów składowych: zagęszczeniu oraz separacji azotu, są one opisane w dalszej części artykułu.

1. Zagęszczenie

Pofermentacyjnej udoskonalenie poprzedza mechanicznej separacji, które oddziela pofermentacyjnej do cieczy i stałej. Osad przefermentowane są zapisywane tymczasowo na odpowiedniej powierzchni; frakcja ciekła jest filtrowana przez sito o drobnych oczkach i podawany do procesu przefermentowanego udoskonalenia.

Ciecz ta przefermentowane ogrzewa się w fabryce i poddawany podciśnieniu. Na tym etapie część cieczy pofermentacyjnej odparowuje. Tak więc przefermentowane zatęża się. Etap ten jest powtarzany w innym parownika, gdzie odzysk ciepła umożliwia energooszczędne koncentrację.

Następnie przefermentowane, które występowało w poprzednim etapie usuwa się z procesu. Woda, która odparowuje w procesie kondensacji w wymiennikach ciepła, a energia jest zawracany do procesu suszenia. Wielokrotna wykorzystanie energii cieplnej i hermetycznego uszczelnienia rośliny sprawiają, że procedura an, proces niskoemisyjne energooszczędne.

Moc odparowaniew biogazowniach:
Max. Zużycie ciepła wynosi 400 kW. Kwota 2,5 l kondensatu jest generowany za kWh (termicznej).

Uzdatnianie kondensatu
Ca. 50 do 60% kondensatu odparowuje się w mokrej wieży chłodniczej. Kondensat oddzielony w trakcie odparowywania mogą być stosowane dodatkowo w zależności od potrzeb klienta.

  • Używanie wody w celu obsługi 
  • Zimna atomizacja wody z ewentualnie dostępnych jednostce atomizacja
  • Pośrednie lub bezpośrednie wprowadzanie wody, o ile ma to zastosowanie, w połączeniu z dodatkowym urządzeniu do czyszczenia wody

2. Usuwanie azotu

Vapour scrubbers używane są do usuwania amoniaku z biogazu, poprzez dodanie H2SO4 amoniak przekształcany jest w siarczan amonowy i concentrat. Podciśnienie, które wymagane jest do efektywnego odparowania wytwarzane jest przez pompę próżniową. Pompa jest połączona po stronie ciśnieniowej z komorą gazową biogazowni zatem, powstające gazy pochodzące z przefermentowanego substratu bezpiecznie podawane są z powrotem do biogazowni. Tam są albo metabolizowane przez drobnoustroje (np H2S, które mogłyby przekształcić się w siarkę) lub zostają spalone w silnikach kogeneracyjnych (CH4).

Poferment w takiej formie jest obecnie wysoce skoncentrowany i zawiera wszystkie składniki odżywcze, które są zawarte w nie przetworzonym, jeszcze nie skoncentrowanym pofermencie. Azot zawarty w pofermencie może być przechowywany oddzielnie jako nawóz płynny lub moze być dodawany bezposrednio do pofermentu.

2 NH3 + H2SO4  [NH4]2SO4

Informacje zawarte w niniejszym artykule odzwierciedlają aktualny stan rozwoju technologicznego, zmiany są zastrzeżone. Wymienione parametry mogą ewentualnie różnią się w trakcie eksploatacji. Przeznaczony do stosowania w biogazowni rolniczych .

indianlage steingruber

Indywidualna biogazownia

- indywidualny projekt!

Co to oznacza?
To proste: Szeroki wachlarz oferowanych przez nas komponentów umożliwia dopasowanie odpowiednich urządzeń do konkretnej instalacji. Doświadczenie zdobyte przy budowie ponad 800 instalacji pokazuje, iż jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie do każdego Klienta !

 


icon pdf file Indi-Plant FLEX - Biogazownia szyta na miarę!