Kamen CZ web

odpadářské bioplynové stanice

příjem žádostí o dotace do 5.1.2016

maximální výše podpory 85% způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

Výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven.Více informací najdete v prezentaci zde.

 

SERVIS HOTLINE

Tel.: +420 844 133 666 

OPZ barevne oH

CZ RO B B

AKTUALITY

NAVŠTIVTE NÁS NA:

logo fb logo gplus logo youtube