26.9. 2017 vyšlo cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018.

Za účelem motivace investorů k výstavbě nových BPS byla podpora na užitečné teplo navýšena o 50,- Kč ze 780,- na 830,- Kč/GJ.
https://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-3-2017

 ZIC55f79e ERU logo

 

 

Velkopěstírna rajčat vytápěná odpadním teplem z bioplynové stanice v Haňovicích

rajcata

Podívejte se na VIDEO o velkopěstírně rajčat v Haňovicích, jejichž skleníky jsou vytápěné teplem z naší bioplynové stanice.

 

 

EU dotace na web Magda a Karel

Společnost agriKomp Bohemia je  úspěšným  koordinátorem dvou projektů podpořených v rámci 1. Výzvy programu Aplikace OP  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu - Nová technologie úpravy bioplynu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849 a Inovace fermentačního procesu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848, které připravoval společně s výzkumnými pracovníky ze Zemědělského výzkumu, spol. s.r.o. Troubsko.

Oba partneři tak navázali na úspěšnou spolupráci v řešení výzkumných projektů podpořených z programu Technologické agentury a připravili projekty zaměřené na zefektivnění fermentačních procesů.

Inovace fermentačního procesu (projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848) řeší nové  možnosti úpravy substrátů vstupujících do fermentačního procesu, které v současné době stávajícími technologiemi není možné pro výrobu bioplynu využívat. Hlavním cílem  je vytvořit novou technologii a nové postupy s využitím úpravy lignocelulózy ultrazvukem a vyvinout nové zařízení.

Projekt Nová technologie úpravy bioplynu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849) je orientovan na následnou úpravu obohacování bioplynu a produkci bioCNG. Nová technologie bude vycházet z vodní vypírky, membránové  nebo hmotnostní separace, přičemž bude využívat principů technicky a ekonomicky vhodných pro malé objemy upravovaného bioplynu. Výstupem je nová technologie a zařízení.

Oba projekty byly zahájeny 1. září 2016 a jejich realizace potrvá do konce února 2019.

 

V současné době se zabýváme výzkumem na téma:

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Projekt TH02030681 je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

bioplynová stanice

v Polsku

Podívejte se na zajímavé video z bioplynové stanice Dzialyn v Polsku.

 

V Chorvatsku také stavíme bioplynové stanice

Dne 22.9.2016 byla kompletně dokončena bioplynová stanice Slatina. Předání se zúčastnil i ředitel společnosti Biointegra pan Franjo Hoić. Snímky z kolaudace najdete zde.

Do poloviny září by měly být vybetonované všechny fermentory na nových BPS Donji Miholjac a Viljevo.
Podívejte se sami, jak probíhá realizace ...

Zde Vám ukážeme, jak se montuje zařízení na vkládání biomasy Vielfrass.

Další zajímavé snímky z výstavby najdete pod tímto odkazem.

Aktuální fotky z výstavby našich BPS v Chorvatsku zde.

SERVIS HOTLINE

Tel.: +420 844 133 666 

OPZ barevne oH

CZ RO B B

AKTUALITY

NAVŠTIVTE NÁS NA:

logo fb logo gplus logo youtube