foto na web

Veletrh TECHAGRO 2018

Děkujeme všem návštěvníků, kteří nás letos navštívili na našem stánku.

Fotky z veletrhu najdete na našem Facebooku.

 

indi cz 50724 detenice BPS detenice 8 web

agrikomp vzdělává své zaměstnance

Společnost agriKomp Bohemia se účastní projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003919 na vzdělávání svých zaměstnanců. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností 103 zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracvoní činnosti.

V rámci projektu bude min. 40 hodinami proškoleno 90 zaměstnanců, z toho 9 zaměstnanců ve věku 55 let a starších.